Sorular

/

Politika-Devlet

misafir
ordinaryüs

Halifelik ve Patrikhane arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Türkiye Cumhuriyetinin bu iki kuruma karşı tavrı nasıl olmuştur?

0 0    değerlendirin
 
Cevaplar :
misafir
ordinaryüs

Hilafetin kaldırılması beraberinde kurumsal olarak benzer işlevlere sahip olan ve öteden
beri Türkiye’ye yönelik aleyhte faaliyetleri müşahede edilerek birer “fesat ve “ihanet ocağı” olarak
değerlendirilen ve bu mazilerinden dolayı Lozan Konferansı’nda Türk Heyetinin ısrarla ülkeden
çıkarılmaları için çaba göstermesine rağmen bazı kayıtlarla kalmalarına müsaade edilen Patrikhaneler ile Hahambaşılık kurumlarının de kaldırılmaları veya sınır dışı edilmeleri ile ilgili propaganda ve kampanya zeminini yaratmıştır. Bu doğrultuda bilhassa basında görülen bu teşebbüsler bir
süre devam ettirildi ise de hükümetin destek vermemesi üzerine gündemden düşmüştür. Zira Hilafetin kaldırılması ile birlikte bir fırsat olarak telakki edilebilecek söz konusu kurumların kapatılması veya sınır dışı edilmeleri konusu Türkiye’nin Lozan Konferansı’nda ve Lozan Antlaşması’nda
vermiş olduğu taahhütleri ihlal etmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca meselenin gündemi meşgul
ettiği o günlerde Lozan Antlaşması henüz tüm taraflarca-başta İngiltere olmak üzere- tasdik edilip
yürürlüğe girmemiştir. Türkiye’nin arzusu ve amacı bu sürecin daha fazla uzamaması ve bir an
önce tamamlanmasıdır. Patrikhaneler ve Hahambaşılık hakkındaki tartışmalar söz konusu kurumları akıbetleri noktasında hayli endişeye sevk etmiştir. Muhtelif gerekçeler öne sürerek kendilerini müdafaa etmelerine ve Türkiye’ye sadakatlerini belirtmelerine yol açmıştır.
Bu çalışmada, Hilafetin kaldırılması sonrası Patrikhanelerin ve Hahambaşılığın da
kaldırılması veya sınır dışı edilmeleri ile ilgili propaganda ve kampanyaların ortaya çıkışı ve akıbeti
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azınlıklar, Hilafet, Ermeni Patrikhanesi, Rum Patrikhanesi Hahambaşılık, Lozan Konferansı, Lozan Antlaşması

5 ay önceDükkandaki Ürünler


Tüm Ürünler

Politika-Devlet kategorisindeki diğer sorular

 

Cevap Sayısı : 1
misafir - 3 hafta önceİletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir