Sorular

/

Din

misafir
ordinaryüs

iki peygamer kardes

0 0    değerlendirin
 
Cevaplar :
hasankos
meraklı

ur’an da zikredilen Peygamberlerin çoğu yakînen akrabadır.

İlk insan olan Hz. Âdem’in oğlu Hz. Şit peygamberdir.

Hz. Şit’in torunu Hz. İdris peygamberdir. (İdris aleyhisselam hakkında 4 ayet (Meryem; 56-57/Enbiya 85-86) inmistir.)

Hz. Musa kardeşi Hz. Harun’la beraber Firavun’a karşı savaşmıştır. “Bir de bana ehlimden bir vezir, (yardımcı) ver. Kardeşim Harun’u (ver)” (Tâhâ, 20/29)

Hz. İsmail ve Hz. İshak yine Hz. İbrahim’in ayrı hanımlarından oğullarıdır.

Hz. Lut, Hz. İbrahim’in yeğeni yani kardeşi Haran’ın oğludur.

Hz. İbrahim’in torunu ve Hz. İshak’ın oğlu olan Hz. Yakup’da peygamberdir.

Hz. Yusuf da Hz. Yakup’un oğludur. Aynı zamanda Hz. İshak’ın da torunudur.

Hz. Şuayb, Hz. İbrahim’in torunlarından Mikâil’in oğludur. Annesi ise Hz. Lut’un kızıdır. (et-Taber, Tarih, Misir 1326,I, 167) Hz. Şuayb aynı zamanda Hz. Musa’nın kayınpederi idi. Kızı Safura’yı Hz. Musa ile evlendirmişti. Hz. Şuayb kavmi helâk olduktan sonra uzun bir ömür yaşamış, tâ ki Hz. Musa’ya ulaşmış ve kızını ona nikâhlamıştır. (ibnü’lEsir, el-Kâmil, Beyrut 1965, 177).

Hz. Elyesa, Hz. İlyas’ın babaları kardeştir. (ibn Kesîr, Tefsiru’l Kur’ani’l Azîm, VII, 31)

Hz. Davut çok zengin bir hükümdardı ve Hz. Yakup’un soyundadır. Ölürken yerine Hz. Süleyman’ı bıraktı. Sad süresi 30.ayette “Davud’a Süleyman’ı bağışladık. O ne güzel bir kuldu. Şüphesiz o Allah’a çok yönelen bir kimse idi.”

Hz. Lokman, Hz. Davut ile aynı zaman diliminde yaşadı. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IX, 3842-3843)

Hz. Yahya, Hz. Zekeriya’nın 80 yaşında iken doğan oğludur. Meryem süresi 7.ayette “Ey Zekeriya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını hiç kimseye vermedik” buyuruyor. Hz. İsa’nın annesi ile Hz. Zekeriya yakın akraba idi. Bu iki peygamber ile aynı zamanda yaşadılar. Hz. Yahya ile Hz. Zekeriya Yahudi kavmi tarafından öldürülen şehit peygamberlerdendir. (Kur’ân-ı kerîmde Âl-i imrân, Meryem ve Enbiyâ sûrelerinde Yahya aleyhisselamdan bahsedilmektedir.)

Peygamberleri hem soy hem de isim olarak zikreden Nisa süresi 163.ayette “Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nitekim İbrahim’e, İsmail ile İshak’a, Yakup’a torunlarına İsa’ya, Eyyüb’e, Yunus’a, Harun’a, Süleyman’a da vahyetmiş ve Davut’a da Zebur vermiştik” buyuruyor. (Bu ayette 11 peygamberin ismi geçmektedir.)

İkinci Âdem diye bilinen Hz. Nuh 950 yıl ömür yaşamıştır. Ankebut suresi 14.ayette “Andolsun ki biz Nuh’u kavmine gönderdik de o bin yıldan 50 yıl eksik bir süre yanlarında kaldı” buyuruyor.

Kur’an da adı zikredilmeyen 124 bin peygamber olduğu âlimlerce rivayet edilmiştir.

1 ay önceDükkandaki Ürünler


Tüm Ürünler

Din kategorisindeki diğer sorular

 

Cevap Sayısı : 0
misafir - 1 hafta önce
Cevap Sayısı : 3
misafir - 3 hafta önce
Cevap Sayısı : 2
misafir - 3 hafta önceİletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir