Sorular

/

Mynet Cevaplar

kardelen5463
ordinaryüs

Osmanlıda "Nakib-ül Eşraflık" kurumu ne iş yapardı?

osmanlı, nakibül eşraflık, kurumu ne iş yapardı
0 0    değerlendirin
 
Cevaplar :
misafir
ordinaryüs

Osmanlı Devlet teşkilatında Hz Peygamber'in soyundan olanların devletçe yapılan ödemeleri, doğum, ölüm gibi kayıtları ve sağlanan sosyal hakları dağıtan görevli için kullanılan bir deyimdir
Bu görevli, Bab-ı Meşihat'e bağlı bulunurdu Nakib Arapça halkın seçkini bir topluluğun başı, işlerini gören kişi anlamındadır Kısaca Peygamber hanedan mensuplarının genel varisi durumunda idi İslam tarihinde Nakibü�l -eşraflık müessesesine, ilk olarak Abbasilerde rastlanmaktadır Halife'den sonra en önemli bir manevi makam olan bu göreve getirilenler Bağdad'da (Divan-ı Mezalim) Adalet Divanı'na başkanlık ederler, hac mevsiminde ise, Mekke'de dedelerinin sikaye hizmetini görürlerdi
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren Hz Peygamber'in soyuna ayrı bir saygı ve ilgi gösterilmiş, her türlü resim ile vergiden muaf tutularak halkın seçkin bir topluluğu kabul edilmişlerdir
Nakibü'l-eşraflık, görevinin verdiği şeref sebebiyle en önemli mevkilerden başta olanı sayılır; halifeden sonra gelirdi Merasimlerde devlet ileri gelenlerinden kabul edilir, bu göreve kendi aralarından en seçkin ve belirli kimseler getirilirdi Yeni Nakibü'l-eşraf, Paşa Kapısı'na davet olunur Teşrifatçı Efendi aracılığı ile sadrazamın huzuruna girerek onun eteğini öper ve samur kürk giydirilmek suretiyle Nakibü'l-eşraf ilan olunur, eline de memuriyet beratı verilirdi
Nakibü'l-eşrafların resmi giyinişleri kazasker kıyafeti olup, başındaki örfi kavuğa yeşil sararlardı Nakibü'l-eşrafın konağı aynı zamanda resmi dairesi olup, burada seyyid ve sadat arasında suçluların hapsedildiği, dayak vs cezalara çarptırıldığı bir tevkifhane de vardı Bu hapishanenin müdürü Nakibü'l-eşraf maiyetinde Sancak-ı Şerif'i muhafaza eden ve Alemdar unvanını taşıyan kimse en önemli görevli idi Padişahlar sefere çıktıkça Nakibü'l-eşraf da yanında bir kısım sadat olduğu halde savaşa giderdi
Nakibü'l-eşrafların başlıca görevleri arasında, cüluslarda, biat töreninde en önce biat eylemek, bayram törenlerinde dua etmek, savaş sırasında Sancak-ı Şerif'in dibinde dua, salavat ve Kur'an okumak, Kılıç Alayı'nda yeni padişaha kılıç kuşandırmak bulunurdu Nakibü'l-eşraflar doğrudan doğruya sadrazama muhatap olup, yazışmalarını onunla yaparlar; teşrifatla ilgili davetleri de ondan alırlardı
Tanzimat'tan sonra bilhassa II Abdülhamid döneminde imparatorluğun dış politikasında takibe başlanan İslamcı siyaset sırasında Nakibü'l-eşraflar daha da değer kazandılar Onlar için Yıldız Sarayı civarında özel bir konak yaptırıldığı gibi, büroları da genişletildi Fakat İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra önemlerini kaybettiler ve 5000 kuruş maaşlı bir küçük memuriyet haline getirildiler Yanlarında da sadece, 1000 kuruş maaşlı katipleri bulunuyordu
Bu kuruluş Osmanlı hilafetinin kaldırılmasıyla tarihe karışmıştır

8 yıl önceDükkandaki Ürünler


Tüm Ürünler

Mynet Cevaplar kategorisindeki diğer sorular

 

Cevap Sayısı : 0
misafir - 17 saat önce
Cevap Sayısı : 2
misafir - 1 gün önce
Cevap Sayısı : 1
misafir - 2 gün önceİletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir