AB ile Türkiye arasında tarihi vize anlaşması

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye bugün Türk vatandaşlarına ‘Vize Muafiyeti’ sürecini resmen başlattılar.

21 Haziran 2012 19:43
PAYLAŞ
TWITTER
AB ile Türkiye arasında tarihi vize anlaşması

AB’yi oluşturan ülkelerin Brüksel’deki Daimi Temsilcileri’nin (COREPER), dün vize muafiyeti konusunda AB Komisyonu’nu ‘yetkilendirmesi’ üzerine, Türkiye bugün Brüksel’deki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel aracılığıyla bu süreci başlatan ‘Geri Kabul Anlaşması’nı (GKA) paraflamayı kabul etti.

Dün AB Büyükelçileri tarafından alınan karar, bugün Lüksemburg'da toplanan AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi'nin de (EPSCO) onayından geçti ve vize muafiyeti müzakereleri için AB Komisyonu Türkiye ile müzakereleri resmi olarak yapmak için görevlendirildi. Bu yetkilendirme kararının ardından da Brüksel’de Geri Kabul Anlaşması metni karşılıklı olarak paraflandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK
*AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Temsilcisi Cecilia Malmström, Türkiye ile ‘Vize Muafiyeti’ sürecini yürütmek için görevlendirilecek.

*Malström, Haziran sonunda Türkiye’yi ziyaret edecek ve vize serbestisi sürecinin başladığı resmen ilan edilecek.

*Ekim veya kasım ayında AB Türkiye’ye ‘vize muafiyeti eylem planı”nı sunacak. Türkiye bu eylem planını ‘uygun bulması’ halinde, GKA’yı imzalayacak ve böylelikle “Vize Muafiyeti Eylem Planı” uygulamaya geçirilecek.

*Eylem planının uygulamaya geçilmesiyle birlikte Türkiye, TBMM aracılığıyla GKA’yı onaylayacak.

EYLEM PLANI
Bu süreçte Türkiye, belge güvenliğinden sınır yönetimine ve göçmen politikasına kadar birçok alanda yeni reformlar gerçekleştirecek.

Türkiye’ye sunulacak olan Eylem Planı içinde şu unsurların yer alması bekleniyor:

*Türk vatandaşlarının elindeki pasaportların tamamının biometrik pasaport olması,

*Türkiye’nin AB Sınır Koruma Ajansı Frontex ile işbirliğini daha da geliştirmesi,

*Geri Kabul Anlaşması ile ilgili AB üyesi ülkelerle ikili anlaşmaların imzalanması. Örneğin Yunanistan ile GKA imzalanması,

*Europol ile işbirliğinin geliştirilmesi

*AB’nin göç politikasına uyum sağlanması

*Türkiye’nin vize politikasını AB’nin vize politikasıyla uyumlaştırması.

Bu uygulamanın 2.5-3 yıl sürmesi bekleniyor. Bu süreç içinde Türk vatandaşlarına ‘Vize Kolaylığı’ uygulanacak. Bu süreç sonunda ise ‘Vize Muafiyeti’ başlayacak ve böylelikle 1980’li yılların başında Türk vatandaşlarına AB ülkeleri tarafından başlatılan vize uygulaması sonlandırılacak.

VİZE KOLAYLIĞI
Üç yıl boyunca uygulanacak olan ‘Vize Kolaylığı’ ise, çeşitli meslek gruplarına 2 yıldan 5 yıla kadar uzun süreli vizelerin verilmesi uygulaması getiriyor. Ayrıca, emekliler, 12 yaş altı kişiler ve öğrencilerden vize ücreti alınmayacak. Vize ücretleri 65 eurodan 35 euroya düşecek. Vize başvuruları en geç 15 günde sonuçlanacak, başvuruya ret cevabı verilmesi halinde bunun gerekçesi açıklanacak ve başvuru yapana dava açma hakkı getirilecek. 


RUMLAR BASTIRDI, ‘TÜM AB ÜLKELERİ’ İFADESİ GİRDİ

Akşam saatlerinde yayımlanan ‘Geri Kabul Anlaşması’nda, Güney Kıbrıs’ın ısrarlarıyla ‘AB ve tüm AB ülkeleriyle İçişleri ve Adalet konularında işbirliği yapılması’ yönünde ifadeler yer aldı. Rumların ısrarıyla ‘Tüm AB ülkeleri’ ifadesi, metinde bir kaç yerde vurgulandı.

Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Selim Yenel’in paraf ettiği metin şöyle:

“AB Komisyonu tarafından Türkiye ile AB arasındaki geri kabul anlaşmasının imzalanmasına paralel olarak, kademeli ve uzun vadeli perspektifte vize muafiyeti  yönünde adımlar atılmalıdır. Bu işbirliğinin, performans bazlı yaklaşım üzerine kurulması, konunun Türkiye tarafından AB ve üye devletlere etkili ve tutarlı bir şekilde uygulanmasına bağlı bir 'Eylem Planı' temelinde ilerlemesi sağlanmalıdır.

Özellikle uluslararası yükümlülükler gözetilmeli, geri kabul anlaşmasının tüm üye devletler ve tüm üye devletlerin adalet ve içişleri konularında, sınır ve göç akımları bahis olduğunda etkin ve tam olarak işbirliği sağlanmalıdır. Özellikle vize konusunda AB müktesebatı ile daha fazla uyuma ve yasal mevzuatın uygulanması konusuna öncelik verilmelidir".
 

Anahtar Kelimeler: