Vakıa Suresinin mucizevi sırları!

VAKIA SÛRESİ’NİN TAŞIDIĞI SIRLAR: Vakıa Sûresi elli altıncı sûredir. Mekke’de nâzil olmuştur.