Emniyette yardımcı hizmetli statüsü polemiği

Emniyet Müdürlüğü'nde yardımcı hizmetli statüsünde çalışanların sorunları olduğu ve acil çözüm bekledikleri kaydedildi.

Emniyette yardımcı hizmetli statüsü polemiği
Polis akademisinde ders veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan danışmanlık görevinde bulunan Önder Aytaç'ın kaleme aldığı yazı emniyet içinde yaşanan ve çözüm bekleyen sorunları bir kez daha gündeme getirdi.
**İşte Aytaç'ın o yazısı:**
Emniyette yardımcı hizmetli statüsü = köle olmak (mı demek?)
Polisle ilgili her yazdığımız makaleden sonra, yüzlerce geri dönüt aldığımızı söylemeliyiz. Kurum içindeki en tepe noktalarda görev yapan emniyet müdürlerinden, polis memurlarına ve hatta yardımcı hizmetlilere kadar her kesimden mektuplar almakta ve kendi sorunlarını ifade ettiklerini gözlemlemekteyiz.
Doğruyu ifade etmek gerekirse, polisin içindeki emekçilerin de haklarını aramak bağlamında yazdıklarını çok önemsiyorum. Bu sağlıklı eleştirel yaklaşımların, kurumun önünü daha da açacağını ve statükocu yaklaşım içinde bulunanların da her geçen gün azalacağına inanmaktayım.
Bugün de emniyetteki bir diğer ‘zenci’ yapı gibi algılanan yardımcı hizmetlilerden ve onların acil çözüm bekleyen sorunlarına göz gezdireceğiz. Eminim Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı yetkilileri, eğer vicdanları paslanmamışsa, eminim bu konuda da kalıcı ve çözüme dönük adımları atıcı uygulamaları gerçekleştireceklerdir.
Öncelikle sorulması gereken soru ve alınması gereken cevap aşağıdaki gibidir.
**KANUN YÖNETMELİK VE PRATİK UYGULAMAYA GÖRE YARDIMCI HİZMETLİ KİMDİR?**
657 Devlet Memurları Kanunu Kısım–2 Madde 36 da bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları belirlenir. Bu kanuna tabi çalıştırılan memurlar on sınıf altında toplanmaktadır. Her sınıfta, o sınıfa ait memurların özellikleri, görev ve sorumlulukları da belirlenmektedir. Bu on sınıftan birisi de Yardımcı Hizmetler sınıfıdır.
Kanun “Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4ncü maddenin(D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. (Ek:28/3/1988-KHK–318/1 md.) Bu sınıfa dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.(Ek fıkra:18/5/1994-KHK-527/1 md.;Mülga:28/2/1995-4081/3 md.)“ anlatımında bulunur.
Her kurum bünyesinde mutlaka Yardımcı Hizmetler sınıfı vardır. Zaman içerisinde değişen koşullar ve hükümet politikaları sonucu 1994 yılında maddeye eklenen fıkra ile bu sınıfa dahil personelin yaptığı işler ihale yolu ile üçüncü şahıslara verilmeye başlanmıştır. Bugün itibariyle birçok kurum bu yolu tercih etmekte ve yeni personel alımı yapılmamaktadır.
Hali hazırda çalışan Yardımcı Hizmetler sınıfı personelinin büyük bir bölümü Emniyet Teşkilatında “Teknisyen Yardımcısı” adı altında çalışmaktadır. Teknisyen Yardımcısı, bir yardımcı hizmetler sınıfı personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alırken, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda kelime olarak bile geçmemektedir. Oysa daha memuriyete başlamadan seçilme aşamasında, sınavları, sağlık raporu ve tahkikatı ile bir polis memuru gibi görülmekte; polis memuruna uygulanan bütün kriterler Teknisyen Yardımcısına da uygulanmaktadır.
Aday memurluktan emekli oluncaya kadar aleyhinde oluşan her türlü görev ve sorumlulukta (adı geçmemesine rağmen) tamamen 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa bağlı iken, lehine oluşan her türlü görev ve sorumlulukta Emniyet Teşkilatı Kanunundan bahsedilmemektedir.
Örneğin; Teknisyen Yardımcısı, fazla mesai yapar (her ay en az 80 saat fazla mesai) ama fazla mesai ücreti alamaz. Neden? Çünkü kanunda yoktur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun fazla çalışma ücretini düzenleyen 178nci maddesinin (B) mendi “(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/02/1997 tarih ve E:1997/20,K:1997/32 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 03/04/1998 – 4359/4. md.) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir denmesine rağmen izinler verilmemektedir. Kanun açık, fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırılan personele, fazla çalışılan her sekiz saate karşılık bir gün izin verilir denmesine rağmen bu izinler kesinlikle verilmemektedir. Resmi tatil ve bayramlarda bile izinler verilmemektedir.
Büyük bir iş yoğunluğu yaşanan polis okulları, polis evi, kamp ve moral eğitim merkezlerinde çalışan personel bu konuda mağdur edilmektedir. Polis memurlarına her yıl komiserlik sınavı açılır, polis memurlarının görevde yükselmesi sağlanır, ama Teknisyen Yardımcılarına Görevde Yükselme Sınavı ancak on yılda bir açılır. Nice Teknisyen Yardımcısı yeteneği ve kabiliyetine bakılmaksızın harcanır. Emniyet Teşkilatı Teknisyen Yardımcısının yükselmesini istemez. Çünkü bu personeli istediği gibi kullanabilmektedir. İnşaattan bahçe işine, kalorifer yakma, kurumun lojmanlarında kapıcılık yapma, lojmanların temizliği, polisevinde gece yarılarına kadar içki servis, garsonluk, bulaşık yıkama, çay servisi, temizlik işinden boya badanaya, kazma kürek işi ve ayrıca müdür ve amirlerin eşlerinin aylık ve haftalık yemek, çay partilerinde garsonluk yapma gibi özel işleri dahil, akla hayale gelecek tüm angarya işler bunlara yaptırılır.
Teknisyen yardımcısının görevleri kanunla belirlendiği halde, görev dışı yaptığı bütün işler ve yaptığı fazla mesailer hiçbir tutanak ve defterde geçmez. Herhangi bir denetlemede sanki kendi işini yapıyormuş gibi ve görev defterinde mesaileri kendilerinin düzenledikleri şekilde görünür. Ve Teknisyen Yardımcısı sürekli konumu ile aşağılanır.
Örneğin; adam olsaydınız da teknisyen yardımcısı olmazdınız gibi ağza alınmayacak her türlü hakaretlere ve aşağılanmalara da bu kişiler maruz kalır. Ayrıca teknisyen yardımcısı; herhangi bir şekilde amir ve müdürlerden hak arama talebinde bulunduğunda, haksız yere, tutanak - rapor tutma ve sicilinin bozulacağı ve sürgün edileceği, uzaklaştırma cezası alabileceği şeklinde de tehdit edilir.
**SONUÇ VE NETİCE-İ TALEP**
Kısacası bu arkadaşların sorunları gerçekten de çok. Bu sorunların çözümü kolay olmamakla birlikte, olanaksız değil. O nedenle şu anda yönetimin üst kadrosunda olanlar ve Allah ve Peygamber korkusunu / endişesini içlerinde taşıdığını iddia eden emniyetin personelinden sorumlu yetkililer, bu işle bir an önce çözüm bulmalılar. Aksi halde, kendilerinden öncekilere nasıl arkalarından beddua okunuyorsa, bunlara da az bir zaman sonra aynısı yapılır duruma gelmiş olacaklar…
Ben her türlü olumsuzluğa rağmen, iyi niyetimi koruyor ve çözüm merkezli sorunlara yaklaşılacağına inanıyorum. Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Kılıçlar’da, personelden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pek’in de, Personel Daire Başkanı Dr. Muammer Bucak’ın da teknisyen yardımcıların onlarca yıldır birikmiş sorunlarına çözüm bulacaklarına inanıyorum… Ne dersiniz? Haksız mıyım?..

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 120 yorum
bu nelyahu , gozunu acan para diyor , ey o maaslari garibanin vergisinden aliyorsunuz, akilli olun , bogazinizda kalir,,, ve siz onlari galeyana getiren sozde aydin gazte ve sendikalar, kime hizmet ediyorsunuz, millete hizmet edeceksiniz , cebinize degil , gozunuz doymadiysa , birgun toprak doyuracak orada para gecmez, yaptiklariniz kul hakki gecer,,,,,
Arkadaş sen ne içtin ya!Sen nereye yorum yaptın sanırım sayfaları karıştırdın.Yoksa o teknisyenlerin hakkını yiyen amir sen misin?
yamach kul hakkını okadar iyi biliyorsan gel bir gün emnıyete teknısyen yardımcılarına nasıl köle muamelesı yaptıklarına bak nasıl davrandıklarına bu sosyal allah kul laflarını bırak önce bir gel bak neler yaptıklarına ondan sonra gel kul hakından bahset
sen hangi cemmatin imamısın bilmiyorum ama iyi fetva veriyon kardeş. sana mı kaldı milletin maaşının hesabını sormak... kimin kul hakkı yiyip yemediğini sadece ALLAH(c.c.) bilir... memura laf edene kadar sen söyle bakalım bu sene kaç para vergi verdin :) çakma imam
Şu haberi nerenizle okuyorsunuz,nasıl yorumluyorsunuz,pes doğrusu...ya tuzunuz kuru,milletin sırtından asalak gibi geçiniyorsunuz.ya da daha çalışma hayatına girmediniz.
kardeş biz para istemiyoz insan yerine konulmak istiyoz benim aylığımı düşürsün ama insan yerine koysun resmen köleyiz KÖLE.
YAMAÇ allahın seversen bu haberle nealakası var paradan bile bahsedilmiyor . senin özürlü oldugunu düşünerek fazla bişey yazmak istemiyorum.
EKMEK BULDUNUZ DA GAZOZ ARIYORSUNUZ.
senin gibiler,kafası çalışmayan hak aramayan koyunlar yüzünden böyleyiz.
siliya ben üniversite mezunuyum ekmeğimi bulmadım ben sınavla gırdım kımse bana gel sana iş bulduk emnıyete girdirelim demedı her şa alın terı ile oldu senın gıbı boş konuşarak değil ekmeğimi sen vermıyorsun ki ne haddine düşmüş böle bişi sölemen ben hakımı ıstıyorum kardeşım ben çay paspas çekeceksem neden unıversıteye gittim ? teknisyen yardımcısı süsletilmiş KÖLE demek
SİLİYA SENKİMSİN VE KİMİN NECİSİSİN EGM DEN BİRİYSEN AÇIKLADA KENDİNİ SENİN BİR ANNINI KARIŞLAYAYIM.
kardeş bizim ekmeğimiz var allah olmayanlara versin ama biz gazoz aramıyoruz insan yerine konulmak istyiyoruz
kendine git akılllı ol.
EGM'deki teknisyen yardımcılarına yapılan kötü muameleler, aşağılanma ve görev tanımında olmayan angarya işlerin bir çoğunu paylaşan; önder bey'e teşekkür ederim.Kurum içi yükselmenin düzenli olarak diğer kurumlarda olduğu gibi yapılmasını,sivil memurların yapabileceği,arşiv,nöbetçi amirlikler,trafik tescil vb.gibi yerlerde görevlendirilmek istiyoruz.Polislerin tüm yasal haklarda ilk ses çıkaran olduğu gibi; bize yapılan haksızlıklarda da yanımızda destekçi olmalarını bekliyoruz.
sayın önder bey sonsuz kere teşekkürler. inşallah konuyla alakalı tüm yetkililer ilgilenir
bu adam bir numaralı fetullahçıdır bu adamın eğittiği tüm polisler bir katil faşist olarak yetişiyor atatürk düşmanı olaak yetişiyor
bu nası lbir yorum yaaaaa bu adam başlayan katil diye sonlanan senin bir tedavi ye ihtiyaçın var...insanlar devrimci olur.sosyalist olur. sağcı olur...hatta travesti olur...kominist olur...kimisi çıkar dağa terörist olur..sana ne olur ..anlamış değlim....bırakın bu lafları fethullah çıymış..şimdiye kadar... bu saydıklarımın ..millete devlete zararı dokunduğu kadar....fethulahçıların kime zararı dokunmuş...tutturmuşunuz gidiyorsunuz..sizin yüzünüzden ben bile sempati duymaya başladım.........
Önder bey öncelikle gönlünüze sağlık.Az da olsa yaşadıklarımız özetlenmiş helede yüksekokul mezunları için hazmettmek daha da ağır...
düzeltmezler sayın hocam seçkin sınıf bunları istediği gibi kapıda bacada kullanıyor aynı sorun fazlasıyla polislerde var bunları çalışma süreleri kendi yetkilerinde olduğundan köle gibi kullanıyorlar özel hizmetler dahil. neden rahatlarını bozsunlarki.
Bu habere OLUMSUZ YORUM YAPANLAR ne Cemaatcidir,ne Koministdir,ne Ülkücüdür,ne ,liberaldir,ne sosyalistidir Sadece ama sadece emniyette çalışan amirler ve polis memurlarıdır çünkü KÖLE başkaldırıyor Köle elden gidiyor murat bi kahve der sadrazam kadir paşa kahve henuz bitmiştirki kadir paşa 2 tane daha ekle der tam onlar hazır götürürsün vermeye bir kahve daha yap der vicdan yok insaf yok yok yok yok
aynen valla senin bu haklardan mahrumiyetin giderilirse o olumsuz yorum yapan polislerin imajı bozulur arkadaşları,eşi geldiğinde kime ahkam kesecek çay getir diye,git bana sigara al diye
BOŞVERSENE EMNİYETTE ÜCRETLER FENA DEĞİL SEN DAHA NE HAKKINDAN BAHSEDİYOSUN.YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDAKİ TEKNİKER ADAM 2200 ALIYOR SÖYLESENE BU PARAYI HANGİ KURUMDA KAÇ KİŞİ ALIYOR ?
EGM BUNU HEP YAPIYOR Yeniden Özlük hakları düzenlemesi yapan E.G.M her zaman olduğu gibi Teknisyen Yardımcılarını unutmuş pardon adamdan saymamıştır,İnsanları ek göstergesiz aldığı eğitim ve yaptığı iş arasında sıkıştırıp bırakmayı maharet saydıkları için umursamamışlar hatta kurumda bulunan boş kadroları Yükselme için kullanmak zorunda kalmamak için Yönetmelik değişikliğine gereken önemi vermeyerek Sözde adaletli davranmışlardır nasıl olsa 10 yıldır yükselemeyen memurların birçoğu emekli olacak böylece sorunu çözdük diyeceklerdir yazıklar olsun ve hakkımızı yiyenlere KUL HAKKIMIZ HARAM OLSUN
AMİN
Çay temel ihtiyaç ve gıda mıdır.Memurun bir diğer memura çay kahve ve meşrubat gibi sıvı gıdalar ila hizmet etmesi etik ve ahlaki midir. BİLEN BİRİSİ bana çayı devlet işine bağdaştırabilir mi.ÜST makamın Devleti temsili söz konusu makamın MİSAFİRİ Amenna..Devletin misafir perverliği söz konusu Dİger memurun çay içemez isem çalışamamam çalışmam çalışmaya engel .... Devlete şart koşması bir tehdi di söz konusumudur.
Yazınızı yeni gördüm ve daha önce okumadığım ve yorum yapmadığım içinde bir hayli üzgünüm. Bende diğer birçok teknisyen yardımcısı arkadaş gibi kpss sınavında atandım( 90 puan aldım.) İşe girdiğimiz günde beri konumunuz değişecek, yükselme sınavı yapılacak gibi konularda defalarca söylentiler çıktı emniyet içinde. Bu konularda artık sabrımızın sonuna geldik. İşyerinde temizlik işçisi, çaycı, şöför, evrakçı, teknik işler sorumlusu... gibi bir çok alanda çalıştırılıyorum. Kısacası 3-4 memurun yapacağı işler tek başına yaptırılıyor bizlere ve maaşlarımız çok düşük, haklarımızda çok sınırlı.
ben sizi bilmiyorum da, sadece uzman erbaşlar ve uzman erbaşlıktan emekliliğini doldurmak üzere sivil memurluğa geçmek zorunda olanlar da köledir.hatta kölelik dahi uzman erbaşların yanında üst sınıftır.
meymet bey uzman erbaşların yinede bize bakarak on kat itibarı var biz resmen köleyiz köle görmek istersen bir polis evine git bak sadece belimize kırbaç vurulmuyor ama ama böyle giderse onuda yakında vururlar..
NE oldu emir verirken iyi emir alırkenmi zoruna gidiyor koçum memur derken agzını düzet de söyle tazminatın gidiyor sivil olunca çamur sıçratma kazma
inşallah bu haber bu sorunun çözülmesi için bir başlangıç olur
Ayrıyetten öğrenmek istediğim bir husus var. 2013 yılı içerisinde Uluslar Arası İlişkiler bölümünden lisans statüsünde mezun olacağim, elimde elektrik ve bilgisayar sertifikaları var, Kpss den aldığım 90 puan ve 7 yıllık çalışmamda cabası. Acaba bu kadar birikimizden sonra bizlere nasıl bir statü uygun görüller merak ediyorum.
Teşekkürler Sayın Aytaç...Umarım bu yazınızı bizim sevgili Müdürlerimiz hariç,Cumhurbaşkanı,Başbakan,Bakan okur...Çözüm ancak ondan sonra gelir.Bizler devlet memuruyuz,Devletimize hizmet etmek varken neden şahsi çıkarlar için köle olalım...Saygılarımla
ilk defa bu kesimdeki insanların haklarını dile getiren birisi çıktı bend eteşekkür ediyorum önder beye vebden emekliyim emniyettn görevde yükselme deilerde benim emkliliğime 5 yıl kala ancak görevd eyükseldim gih memur oldum gih derken şoför oldum ve gece gündüz hep işe giitm pazar cumartesi bayramm nedir bilmedik kısaca görevde iken silah verişyorlar arba kulanıyorusun dişye aldığın sşilah emekli ourkende bulundurmya dönüşüyor çpo şeyler var yazılcka keşke önder beyle bid eben konuşa bilsem inş adresime email gönderirse kendine gide konuşurum
Emniyet teşkilatında çalışan personelin polis memurları dahıl olmak üzere alt kademede çalışan tüm pesonelin sıralı olarak tüm amirlerin emir uşağı olduğunu idda etmiyorum bizzat yaşadım biliyorum,Müdürün köpeğine spor yaptıran PM makam şöförlüğünü yaptığı müdürünün 5 yaslarındakı çocğunu luna parkta eğlendiren PM tüm makam şöförlerinin bizzat müdürün aile efratıyla bizzat ilgilenmek mecburiyetınde olduğu,iç işleri bakanlığı bir yiğitlik yapsın adam gibi bu konuda çok gizli bir araştırma yapsın görecekti bu memlekette 82 tane sulatan sülaeyman vede 100 lerce vezziri azam olduğunu görecek
çok doğru
Kendi özel arzu istek ve hevasını Devlet işi imiş gibi paketleyip talep ve dikte eden insanoğlunu edep ve hayada iSLAMIN neresine koymak gerekir......
agzı olan konuşyor teknisyen yardımcısıda g.i.h memuruda mesaiisi bitiği an görevi brakıp gidyor.. kimi kandırmaya çalşyorsunuz..tüm resmi tatillerde de izinlerini kulanlyorlar..
tabi taltifleri alırken öle sölemıyorsunuz değilmi teknisyen yardımcısı boş ver allahın selamını bıle esırgıyenlerden bu kurumu tercih ettım ıcın kendıme çok kızıyorum ve ilk fırsatta gidecem bu kölelik kurumundan
devlet izin veriyorda üstlerimiz vermiyor. kendilerin devletten üstün görüyor. Benim bildiğim kadarı ile Atatürk saltanatı kaldırdı.Ama biz teknisyen yardımcılarına hala saltanatlık yapanlar var
sen öyle sanıyorsun çok bayramda çay dagıtanları gördüm arkadaşımdan iyi biliyorum
sen kimsin aslanım sana ek görev belgesini gözlerine sokarsam nediyeceksin ozaman onu bırak maç görevlerinin tamamına gidiyoruz öyle karnından konuşmısı kolay gel sana belgeyle konuşayım.
polis evlerine gelsindeler kölelık görsünler kölelik devri gelmesi yakındır zaten bir kırbaçları eksık onuda yaparlar diğer karakollarda moral eğitim yerlerıde baksınlar nasıl bir uygulama var inşallah devlet büyüklerimiz bir çare bulur üniversite mezunuyum paspastan çaycılığa badanadan boyaya inşaattan elektiriğe tesisattan tamirciliğe her işten anlıyorsun anlarmısın değil sadece bildikleri tek şey yap insan yerıne koyulmak ıstıyoruz kölelik değil
herkes hakkettığı yerde olsun köleliğe son aşalağılanmaya son dıyorum hayırlısı allahtan
AMİRİM BANA KENDİSİNE SİGARA ALMAMI EMRETTİ O TAHSİLLİ İDİ BEN DEĞİL.. sorunun CEVABINI 70M VERSİN.
sen 12 yıılık memurluk hayatında bir gün iş yapmayan teknisyen yardımcısı bilirmisin hoca.
ben baktım içeride insanlık ölmüş.. bari bende kendi içimdekini öldüreyim dedim arada bir farkımız kalmasın diye eşitlemek için FULL FIGHT CLUB MODUNA GEÇTİM.. çay çorba isteyen varmı HEMEN AMİRİM buyurun gül gibi geçiniyoruz sorun çıkarmıyorlar...
çok doğru sanki içimizden biriymiş gibi aynen hepsini yapıyoruz .
kim dile getirmişse helal olsun. söylediği sorunların sadece bi kısmı diyebilirim... yüksek lisans bitireceğim ama hala yard. hizmetli olarak görev yapıyorum dahasına ne hacet....vicdan meselesi. vicdanı olan birisi haksızzın derse ben kalbimi söker eline veririm...
30 sene çay dagıtacagını bilen adamın işinden nasıl verim beklersiniz,nasıl gelecege umutla bakmasını beklersiniz verin bi şans okul diyin ,puan diyin bi şartlar getirin bi hedefimiz olsun
inanın bu yazılanların eksiği var fazlası yok,inşallah degerli büyüklerimiz artık bu sorunun çözümü için bi ugraş verirler
Sesimizi duyan aytaç beye tşk ederim. Emniyet gibi bir kurumda çalışma şartları aşağılanmış,itilmiş, dışlanmış hayvanlar gibi çalışılmaktadır. Başka bir kurumda görev yapmış olsaydım bu kadar aşağılanmaz, hakaretlere maruz kalmaz, rapor tutarım diye tehtid altında köle gibi çalıştırılmazdık, Emniyet teşkilatındaki diğer üst sınıf tabaka kendilerine gösterilmeyen saygıdan dolayı itilmiş olacaklarki yanlarında çalıştırılan kölelerden saygı beklemektedirler. karılarına söz geçiremeyen bu tabaka bizlere zulum ederek tatmin olmaktadırlar.
aynı servise biner aynen gerekirse ŞEHİT OLUR..FAKAT T.YARDIMCISI diye EMNİYET TAZMİNATI ALAMAZLAR..TABİKİ POLİS KADAR MAAŞ HAKLARI OLMASI GEREKMEZ AMA HİÇ OLMAZSA..ARADAKİ UCURUM KAPANSIN..
Sayın AYTAÇ YAZINIZA TŞK. AMA ARADA KALAN ÇMB LER NE OLACAK ONLAR NE POLİS OLABİYORLAR NEDE TEK.YRD.CISI.10 YILDA BİRDE OLSA ARKADAŞLARIN SINAV HAKKI VAR AMA ONLARIN HİÇ YOK. ÜSTELİK BU SAYDIĞINIZ İŞLERİN YANINDA POLİS GİBİ ÇALIŞANLARDA ONLAR İKİ SEÇENEKLERİ VAR YA 25 SENE HER GÜN GECE ÇALIŞACAKSIN YADA BİLİMUM KİRLİ İŞLERE KATLANAÇAKSIN İKİ GÜN GECE ÇALIŞILDIĞINDA İNSANIN NEVRİ DÖNER 25 YIL NASIL ÇALIŞILIR ANLAMIYORUM...İÇLERİNDE ÜNVERSİTE MEZUNLARI OLMASINA RAĞMEN HER İŞİ YAPMALARINA RAĞMEN BİRDE HOR GÖZLE GÜVENİLMEZ ADAM OLARAK ÇALIŞAÇAKSIN.BİR İSİMLİRİNİ DEĞİŞTİREMEDİLER KLDIKİ HAKLARI.ZOR
ARKADAŞIM SİZ GİT FACEDE KENDİNİZE BİR GURP OLUŞTURUN ORADAN HABER YAPIN BİZİM HABERİMİZİN ÜZERİNİ ÖRTMEYİN YANİ BELE ŞE KONMAYIN.
ÇMB ne demek ?
Hiyararşi ile yönetilen bir kurumdur, insan hakkı diye bir şey yoktur. Yetiştirme yurtlarından çıkan çocuklara devlet iş vermiş. E.G.M bünyesinde çalışıyorlar. 18 yaşına kadar esaret altında büyüyen bu çocukları bu sefer E.G.M esaret altında ezmektedir. başpolisinden tut komiserine kadar ayağına yemek servisi yapılan ve diğer alt sınıfında yemek parası verdiği onlara servis açılmadığı %15 yemek parası ödemeleri gerekirken başta bulunan idareden anlamayan idareci ise göz yummaktadır. Hakkım varsa Allah tüm emniyet personeline büyük azap yaşatsın Haram olsun. emekçiliğim, hizmetim
size ne kadar teşekür etsek azdır.Allah sizden razı olsun .sorunlarımız ancak bukadar güzel bir şekilde anlatılırdı.İnşallah üstlerimize sizin yazdıklarınızı dikkate alır da ona göre gerekeni yaparlar.yoksa bu dünyanın bir de öteki tarafı var gerçek adalet ve doğru hesabın yapıldığı mahşer yerinde unutmasınlarki ellerimiz yakalaırnda olacaktır.saygılarımla
bizim sorunlarımız yazıya döküp tüm türkiyeye duyurduğunuz için size çok teşekkür ederim ancak bizim görevde yükselmemiz demek onların amele bulma ihtiyacını arttırmak demek yaz kış gece gündüz demeden her işte çalıştıracak adam bulmak 21.y.y.da neredeyse imkansız ama teknisyen yardımcısı her işi yapar yapmak zorundadır çünkü devletten maaş alıyor bu işi yapmak için diyer tarafta hesabı var . ama iş hakka hukuka gelince de diyer taraf hemen unutulur ve başından atma işlemi gerçekleştirilir .uçurumun başında kurt birinin kuzusunu kapsa hesap günü o köyün muhtarından hesabı sorulur.
haklar konusunda sınırsız saygı... ama yazar vatandaş emniyetin yukarıdan aşağıya tüm sorunlarını çözmüş sıra teknisyen yardımcısı sınıfına gelmiş. hayırlı işler. ayrıca bence yazı sitili kesinlikle kendisine ait değil.her zamanki gibi bir araştırma veya çalışmanın özetini çıkarmış.
sıra bize ne zaman geleçek 10 senedir tek yrd ler için yaprak kımıldamadı inşallah bu sefer olacak genel müdürlüge güveniyoruz..
sanane kim özetlemişse sen neden kocunuyorsun ucu biryerinimi sızlattı.
arkadaşlar biz teknisyen degiliz teknik hizmet sınıfındada degiliz kpss den 90 puanla sizin gibi öyle sanarak yazdık ama alakası yok yardımcı hizmette sınıfımız bildiğiniz hizmetliyiz ama egm hizmetli için en agır şartlarda olan yeridir maaşımız da en düşük memur maaşıdır 1500 civarı hiç bir ek ödememizde yok artı derdimiz kesinlikle para de degildir
biraz ADELET başka bir şey istemiyoz zammı polise versin onlar çooook çalısiyor:)
sayın Aytaç ilk önce sorunlarımızı dile getirdiginiz için size teşekkür etmek isterim.20 senedir teşkilattayım teknisyen yardımcıları için bir adım atıldıgına şahit olmadım hep geri planda kaldık 657 devlet memurlugu kanunda bile öyleyiz her memur 4. dereceye düştügü zaman ek gösterge alır biz alamayız ünüversite mezunları bile çay taşır en son 2004 yılında görevde yükselme yapıldı ondada 3-5 kişi yükseldi sorunlar büyük ama üstü kapatılmak isteniyor ne yazıkki inş sayın genel müdürümüz bu kanularla ilgilenecktir syg.
bize üvey evlat gözüyle bakılsa yinede şükredeceğiz ama üvey evlat gözüyle bile bakılmiyor tek yrd...
Bu sadece EGM de çalışan pirsonelin değil tüm hizmetlilerin soruhudur. Milli Eğitimoe çalışan onlarca personel sıkıntıdadır. Sendikalar Huizmetlileri görmezden geliyor. Neden mi çünkü hizmetli öğretmenin kölesi durumundadır da ondan. Sendika yetkilileri de öğretmen olduğundan bu gariban insanlırın sorunlarına çözüm aramıyorlar. (Danışıklı Döğüş)Elbet bir gün bu sınıfta hizmet edenlerede gün doğacaktır. Sayın Önder AYTAÇ bey ilginiz için teşekkürler. Sizin gibi duyarlı insanlara gerçekten ihtiyaç var. Saygılarımla...
Diğer Haberler