Ermeni soykırımı iddiası nedir?

Ermeni Soykırım Tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesiyle birlikte, Ermeni soykırımı iddiası da gündemdeki yerini aldı.

Ermeni Sorunu Nedir?

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla birlikte, İmparatorluk içerisinde yeralan azınlıklarda Batılı güçlerin müdehaleleri sonucunda ayaklanmaya başlamıştır. Bu dönemde Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ermenilerle de ilişkiler bozulmuştur.

Batılı devletlerin desteği ile ülke içinde ve dışında teşkilatlanan ve silahlanan Ermeni Komiteleri ile Ermeni Kiliseleri'nin faaliyetleri sonucunda, Ermeni toplumu yavaş yavaş Türkler'den uzaklaşmaya başlamıştır.

Ermeni İsyanları

Batılı güçlerce desteklenen Ermeni Komiteleri, ilk olarak 1890 Erzurum isyanı olmak üzere, Kumkapı gösterisi, Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, Sason isyanı, Bab-ı ali gösterisi, Zeytun ve Van isyanı, Osmanlı Bankası'nın işgali, Abdulhamit'e suikast taşebbüsü ve 1909 Adana isyanlarını çıkartmışlardır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeniler; Ruslarla işbirliği yapmışlardır. Daha seferberliğin başlangıcında, Ermeni çeteleri, Ruslarların safında Türk birliklerine karşı savaşmışlardır. Bu saldırılarda kimi zaman Türk köylerine baskınlar düzenlemek suretiyle sivil halka zarar vermişlerdir.

Ermeni olaylarının giderek yoğunluşması nedeniyle 24 Nisan 1915'te Ermeni Komiteleri kapatılmış ve yöneticilerinden 2345 kişi, "devlet aleyhine faaliyette bulunmak" suçundan tutuklanmıştır.

Komitelerin kapatılması, ele başlarının tutuklanması, olayları daha da şiddetlendirmiştir. Osmanlı Hükümeti son çare olarak, 27 Mayıs 1915'de "tehcir kanunu"nu çıkarmıştır. Bu kanunla birlikte Osmanlı toprakları içerisindeki Ermeniler'in bir kısmı tehcir edilmiştir.

1914 yılı resmi verilerine göre Osmanlı Devleti'nde 1.234.671 Ermeni nüfusu bulunmaktadır. Bu sayı Ermeni patrikhanesi'ne göre 2.5 milyon, Lozan Konferansı Ermeni heyetine göre 2.2 milyon, Fransız Sarı Kitabı'na göre 1.5 milyon, Britannica'ya göre 1.5 milyon, ve İngiliz yıllığına göre 1 milyon olarak belirtilmektedir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler