Kurumlararası geçiş isteyenlere müjde

Kurumlararası geçiş isteyenlere müjde

ANKARA (İHA) - Kurumlararası yer değişikliği kapsamına giren kurum sayıları genişletildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na yer değişikliği yapılmak suretiyle genel idare hizmetleri sınıfından memur, teknik hizmetler sınıfından teknisyen ve yardımcı hizmetler sınıfından hizmetli kadrolarına personel nakli işlemlerinde kapsama giren kurumlar genişletildi.

Başbakanlık tarafından 2004 Yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde yer değişikliği kapsamı daraltılmıştı. Örneğin üniversiteler, üniversitelerarası kurul ve ÖSYM gibi kurumların yer aldığı katma bütçeli kurumların çoğundan kurumlararası yer değişikliği yapılamıyordu. Bakan Çelik, yayınladığı bir genelgeyle 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunda ilgili maddenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun bütçe uygulamasına ilişkin hükümlerinin 2005 yılında uygulanmayacağının belirtildiğini bildirdi. Çelik, bu çerçevede daha önce MEB tarafından gönderilen ve kurumlar arası nakil yoluyla personel nakli yapılabilecek kurumların bulunduğu (1) sayılı cetvelin 31.12.2005 tarihine kadar işlemden kaldırıldığını belirtirken, yerine genel ve katma bütçeli kurumların yer aldığı 57 adet kurumun işleme alındığını bildirdi. Çelik'in MEB'e geçmek isteyen memur, teknisyen ve hizmetli sınıflarındaki çalışanların kurumlarına ait yeni liste şöyle:
Genel Bütçeli Kurumlar: TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Maliye, MEB, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteyarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteyarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Devlet Personel Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Devlet İstatistik Başkanlığı, Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi, ADli Tıp Kurumu Başkanlığı, Refik Saydam Hıfzı Sıhha Merkezi Başkanlığı.

Katma Bütçeli Kurumlar: DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, YÖK, ÜAK, Üniversiteler, ÖSYM, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler