HABER

Mevlid Kandili nasıl ihya edilir?

Mevlid Kandili ne zaman merak ediliyor. Rebiülevvel ayına girilmesi ile birlikte Mevlid Kandili araştırılmaya başlandı. Peygamber Efendimizin doğduğu ay olan bu mübarek ay içerisinde idrak edilecek olan Mevlid Kandili, hangi güne denk geliyor? 2017 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nasıl değerlendirebilir? Mevlid Kandili nasıl ihya edilir? Mevlid Kandili'ni nasıl karşılamalı? İşte Mevlid Kandili tarihi, önemi, ibadetleri ve duası...

Mevlid Kandili nasıl ihya edilir?

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün oldukça merak edilmekle beraber internette araştırılmaya başlandı. Peygamber Efendimizin dünyaya gelmesine binaen idrak edilen Mevlid Kandili, dualarla, ibadetlerle ihya etmek için şimdiden hazırlıklar başladı. Peygamberimizin dünyaya geldiği gün, Rebiülevvel ayının 12. günü, birçok önemli olay meydana geldi. O (S.A.V.), doğduğu zaman, dünyanın doğusunu ve batısını aydınlatan bir nur görüldü, Sâve Gölünün suları bir anda çekiliverdi, ateşe tapanların bin yıldır aralıksız yanmakta olan ateşleri hiç sebepsiz sönüverdi. Peki Mevlid Kandili ne zaman? 2017 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili nasıl ihya edilir, hangi ibadetlerle idrak etmek gerekir? Mevlid Kandili'nde nasıl dua etmeli? İşte Mevlid Kandili hakkında detaylı bilgiler...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük Peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğum gününü bu yıl 29 Kasım Çarşamba gününü 30 Kasım Perşembe'ye bağlayan gecede idrak edeceğiz.

Hz. İbrahim'in duası, Hz. İsâ'nın müjdesi ve dedesi Abdülmuttalip ve annesi Âmine'nin rüyasıdır. Fil vak'ası onu haber verdi. Doğduğu gece irhasât denilen bir takım olağanüstü hâdiseler cereyan etti. Doğduğunda sünnetli ve göbek bağı kesilmiş vaziyetteydi. Sırtında, iki kürek kemiği arasında, tam kalbinin hizasında peygamberlik mührü “Hâtem–i Nübüvvet” vardı. Dedesi Abdülmuttalip adını Muhammed koymuştu. Övülen demekti. Zira onu Allah övmüştü; melekler, insanlar ve cinler de övecekti.

MEVLİD KANDİLİ KUTLANMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Mevlid Peygamberimizden (a.s.m.) üç dört asır sonra icad edilen İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid"atın hasene (güzel) kısmına girmektedir. Büyük hadis ve fıkıh âlimi olan İbni Hacer, mevlid merâsiminin meşrûiyeti hakkında şu hadisi zikreder:

İbni Abbas'ın rivayetine göre, Resûl-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) Medine'ye hicret ettiklerinde Aşure gününde Yahudilerin oruç tuttuklarını öğrenir. Oruç tutmalarının sebebini sorduğunda Yahudilerden şu cevabı alır:

“Bu çok büyük bir gündür. Bugünde Allah, Mûsâ ile kavmini kurtardı. Firavun ile kavmini suda boğdu. Mûsâ da buna şükür için oruç tuttu. İşte biz de bugünün orucunu tutuyoruz.”

“Bunun üzerine Peygamberimiz, "Öyleyse biz Mûsâ'ya sizden daha yakın ve evlâyız" buyurdu. O günden sonra hem kendisi oruç tuttu, hem de tutulması için tavsiyede bulundu.” ( Müslim, Sıyam 127)

MEVLİD HAKKINDAKİ AYETLER

- "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107)

- ''Biz Kur'ân'i hak olarak indirdik. O da hakkin ve gerçegin ta kendisi olarak indi. Seni de ey Resulüm, sadece rahmetle müjdelemen ve inanmayanlari ise azapla uyarman için gönderdik.'' (Isrâ Sûresi, 105)

- Ey Resulüm, de ki: "Ey insanlar, eger Allah'i seviyorsaniz, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarinizi bagislasin. Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir)." (Âl-i Imran Sûresi 31)

MEVLİD KANDİLİ'Nİ NASIL GEÇİRMELİYİZ?

Sadece mevlid kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

 1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

 • Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

 • Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

 • Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

 • Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

 • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

 • Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

 • Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

 • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

 • Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

 • Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

 • Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

 • O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

 • Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

 • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

 • Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

 • Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

 • Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

 • Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
 • Okuyucu Yorumları 0 yorum
  Diğer Haberler