Güncel

ANALİZ - Avusturya'da İslamofobi konjonktürel değil yapısal

1 Temmuz itibarıyla AB dönem başkanlığının Avusturya’ya geçmesi, ister istemez AB’de olduğu gibi Avusturya’da da Müslümanlara ve Türkiye’ye karşı politikaların nasıl şekillendirileceği hususunu akla getiriyor - Özellikle her iki ülkede yapılan seçimlerin hemen öncesinde artan gerginlikler, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin içinde bulunduğu olumsuz durumun siyasi analistlerce arızi olarak görülmesine yol açmıştır - Her iki ülkede de seçim dönemlerinin geride bırakılmış olmasına karşın ikili ilişkilerde kayda değer bir ilerlemenin görülmeyişi, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde ya konjonktürel olarak nitelenen olgunun dışında bir takım problemlerin de varlığına işaret etmekte ya da konjonktür kavramıyla ifade ettiğimiz zaman diliminin yeterince sorgulanmadığını göstermektedir - Sürekli yabancı düşmanı olmakla suçlanan bir siyasal parti için ilk bakışta gayet pragmatik bir açılım olarak görülebilecek Sırp milliyetçilerle kurulan dostluk, FPÖ’nün Müslüman karşıtlığı temelinde düşünüldüğünde gayet sağlam bir ideolojik tutum ve tutarlılığa işaret etmektedir - FPÖ liderlerinin Türkiye karşıtı güncel açıklamaları da meselenin aslında yabancı düşmanlığından daha çok İslam ve bilhassa İslam’ın yeni öncü gücü olarak görülen Türkiye olduğuna işaret ediyor