Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kanunlarla 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni devlet üniversitesi kurulacak - Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes'in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri yeni üniversitelere bağlanacak - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, yeni sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi verilecek - Vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılacak - Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek - Yaşlılık aylığında, yüzde 100'e yakın artış sağlanacak, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira ikramiye verilecek - Terör suçluları hariç üniversitelerden ilişiği kesilenler, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde öğrenimlerine devam edebilecek