Sorular

/

Sosyal Bilimler

/

Tarih

tugbaa.35
hevesli

Bizanslılar açısından Haçlı seferlerinin sosyal sonuçları nelerdir?

2 2    değerlendirin
 
Cevaplar :
igal.pirlanti
profesör
3 yıl önce
fotoromon
alim
4 yıl önce
igal.pirlanti
profesör

Haçlı Seferleri 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar devam etmiştir. 8 Haçlı seferinden üçünde Haçlılar Türkiye Selçukluları ile mücadele etmişlerdir. Çünkü bu üç sefer doğrudan Anadolu üzerine yapıl­mıştır. Haçlılar Urfa, Antakya, Trablus ve Kudüs'te devlet kurmalarına rağmen bu dev­letler hâkimiyetlerini sürdüre­memişlerdir.

Kudüs'ü Eyyubilerden geri almak için yapılan Dördüncü Haçlı Seferi 1204'te İstan­bul'un yağmalanmasıyla so­na ermiştir. Bu sefer sonun­da Bizans İmparatorluğu or­tadan kaldırılmış, İstanbul yağmalanmıştır. İstanbul'dan kaçan Bizanslılar, İznik ve Trabzon'da Rum İmparator­luklarını kurmuşlardır.

Haçlı Seferleri Anadolu üzerinde başlangıçta olumsuz etki yaptı ve Türki­ye Selçuklularının Anadolu'daki ilerleyişini bir süreliğine durdurdu. Fakat Haçlılarla yaptıkları mücadelelerde başarılı olan Türkler, daha sonra Ana­dolu'ya tamamen yerleştiler. Özellikle 1176 Miryokefalon Savaşı Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kesinleştirdi.

Haçlı Seferleri sadece siyasî ve askeri sonuçlar doğurmamış; Doğu ile Batı'nın kültürel ve sosyal açıdan etkileşimine ortam hazırlamıştır.

Bu seferler sırasında Doğu ile Batı arasındaki ilişkiler artmış özellikle do­ğudan batıya bilgi aktarımı hızlanmıştır (Yunanlı filozofların eserleri, pusula, barut bilgisi vb). Aynı zamanda ticaret de gelişmiştir. Özellikle Haçlı as­kerlerini taşıyan ve dönüşte de Orta Doğu'dan mal getiren italyan deniz­ciler çok para kazanmışlardır.

4 yıl önce
misafir
ordinaryüs
4 yıl önce
somsomsom
ilgili

Haçlı Seferleri'nin Sonuçları

Dini Sonuçlar
• Avrupa'da kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı.
• Skolastik düşünce zayıfladı.
• Kilise ve Papa'nın otoritesi sarsıldı.

Siyasi Sonuçlar
• Seferler sırasında binlerce senyör ve şövalyenin öldü. Sağ kalanların bir kısmı da topraklarını kaybetti. Böylece feodalite rejimi zayıfladı.
• Merkezi krallıklar, güç kazanmaya başladılar.
• Feodalitenin zayıflamasıyla köylüler, çeşitli haklar elde ettiler.
• Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre için durdu.
• Bizans, Batı Anadolu'daki toprakların bir kısmını ele geçirdi.
• Haçlılar ile yapılan mücadeleler, İslam Dünyası'nı, Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı.

Ekonomik Sonuçlar
• Doğu-batı ticareti gelişti.
• Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı.
• Avrupalılar, dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrendiler.
• Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamak için İtalyan bankerlerine başvurmaları, bankacılığı geliştirdi.
• Avrupa'da hayat standartları yükseldi. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı, zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular.
• Anadolu, Suriye ve Filistin, ekonomik bakımdan zarar gördü.
Teknik Sonuçlar
• Pusula, barut, kağıt ve matbaa, Avrupa'ya götürüldü. Bunlar, Avrupa'da bilim ve teknik alanında gelişmelere yol açtı.
Avrupalılar, İslam Medeniyeti'ni yakından tanıdılar..

4 yıl önce

Dükkandaki Ürünler


Tüm Ürünler

Sosyal Bilimler kategorisindeki diğer sorular

 

Cevap Sayısı : 0
misafir - 5 saat önce
Cevap Sayısı : 0
misafir - 7 saat önceİletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir