Caferi Tayyar Camii Ve Türbesi

3.245 İZLENME
Hz. Muhammed (a) ile Cafer-i Tayyar’ın arasındaki akrabalık bağını belirterek, “Rasûlullâh, Cafer-İ Tayyar’ın şehadetinde ağlamış, sonra tebessüm etmiş. Kendisine sorulduğunda şehid olan Tayyar’ın kaybından duyduğu üzüntüden ağladığını belirtmiş, tebessümü de Tayyar’ın Cennet’te makam sahibi olduğuna yorumlamış. Molla Ahmed, el yazması defterde bu makamın Cafer-i Tayyar’a ait olduğunu belirtir.1975 Lice Depremi’nde zarar gören türbenin onarımına ön ayak olan fahri İmam Ahmet Yıldız, “ 1977 senesinde dönemin hükümetine gittim. 22 gün Ankara’da kaldım. Minarenin yarısı ve türbenin bir kısmı yıkılmıştı. Yetkililere durumu anlattım. Beklenmedik şekilde 1979 senesinde onarım başladı, 1980 senesinde bitti. Camii kısmı sonradan eklendi.” derken Yemlihan Aybal, mezarlık alanın depremle beraber ortadan kaldırıldığını belirterek, “Tarihî ve dinî değerler taşıyan mezarlığın kaldırıldı. Mevcut alan bakımsız.” biçiminde görüş belirtti.