Dünya, kabir ve ahiret hayatı

893 İZLENME
Bu sohbette, insan için üç hayat olduğu ve bunların his, hareket, azap ve nimet durumları nakillerle açıklanmaktadır.