Eşler arasında paylı mal devri

31 İZLENME
Avukat Ebru Şahin cevapladı; Eşler arasında paylı mal devri Eşlerin evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğu mal varlığı değerlerinin arasında bazen paylı mülkiyete tabi, onların müştereken malik oldukları mallar da bulunmaktadır.