yaramin tu lî ku yî ....cihan kılıc...

917 İZLENME
yaramin tu lî ku yî ....cihan kılıc...