grupgezgin
http://www.sahnetv.com/grupgezgin
Grup Gezgin - Nihat Derviş Müzisyen, Bestekar ve Aranjman Musician, Composer and Arrangement Musicians,Producers and Songwriters http://www.grupgezgin.com/ http://grupgezgin.blogspot.com/ irtibat : info@grupgezgin.com grupgezgin@gmail.com grupgezgin@groups.facebook.com Gsm : 535 321 34 25