11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (2) - "Demiryolları yatırımlarımızı yük taşımacılığı ağırlıklı olarak artıracağız. Bu kapsamda ana hattımızı 9 bin 131 kilometreden 9 bin 647 kilometreye çıkaracağız" - "Hükümette olduğumuz dönem boyunca demokratikleşme ve sivilleşme yönünde çok önemli reformlar yaptık. Hükümet olarak sivil toplumun gelişmesine özel önem verdik ve kurumsallaşmasını sağlamak üzere önemli adımlar attık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, demiryolları yatırımlarını yük taşımacılığı ağırlıklı olarak artıracaklarını belirterek, "Bu kapsamda ana hattımızı 9 bin 131 kilometreden 9 bin 647 kilometreye çıkaracağız." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 11. Kalkınma Planı kabul edildi.

Kalkınma Planı üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Fuat Oktay, 11. Kalkınma Planı'nda yük taşımacılığının geliştirilmesine ayrı bir yer verdiklerine işaret etti.

Demiryolları yatırımlarını yük taşımacılığı ağırlıklı olarak artıracaklarını belirten Oktay, "Bu kapsamda ana hattımızı 9 bin 131 kilometreden 9 bin 647 kilometreye çıkaracağız. Üretim merkezlerini ana hatlara ve limanlara bağlayacak demiryolu iltisak hatlarını 433 kilometreden 727 kilometreye çıkaracağız. Modernizasyon yatırımlarımızla elektrikli ve sinyalli hatlarımızın oranını yaklaşık yüzde 45 seviyesinden yüzde 77'ye çıkaracağız. Böylelikle karasal yük taşımacılığında demiryolunun payını yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını temel enerji politikalarından biri olarak belirlediklerini kaydeden Oktay, çalışmalar neticesinde 2002 yılında 12 bin 305 MW olan yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 2,5 kat artarak 43 bin 418 MW'a yükselttiklerine işaret etti.

11. Kalkınma Planı kapsamında tarım, turizm ve savunma sanayinde önemli politika ve hedefler belirlediklerine işaret eden Oktay, "Tarım sektörüne yapacağımız yatırımlarla işletmeye alınan sulama alanını 3,34 milyon hektardan, 2 milyon hektar artırarak, 5,34 milyon hektara çıkaracağız. Bunun 750 bin hektarını bütçe imkanlarıyla, kalan 1 milyon 250 bin hektarını ise alternatif finansman yollarıyla gerçekleştireceğiz. Toplulaştırılan tarımsal arazi miktarını ise 2,6 milyon hektar artırarak 3,6 milyon hektardan 6,2 milyon hektara çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, tarım sektörünü 2002 yılından beri öncelikli sektörler arasına aldıklarını, bu sektörün gelişmesini sağlamak için altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerin bildirdi. Oktay, tarımsal desteği 1,9 milyar TL'den 14,5 milyar TL'ye çıkardıklarını, 2002 yılında 70,9 milyar TL olan tarımsal milli geliri, yüzde 52 oranında arttırarak 107,8 milyar TL'ye çıkardıklarını kaydetti.

Aynı dönemde toplam tarım ve gıda ürünleri ihracatının 3,7 milyar dolardan 17,2 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Oktay, "Toplam tarım ve gıda ürünleri ithalatı 3,1 milyar dolardan 14 milyar dolara yükselmiştir. 2002-2018 yılları arasında tarımsal gıda ve ürünleri ihracat artışı, ithalat artışından daha yüksek oranda olmuştur. Türkiye, tarım ve gıda ürünlerinde net ithalatçı değil net ihracatçı ülke durumundadır." diye konuştu.

Oktay, küçük ve büyükbaş hayvan sayısının artması için çiftçilere destek olduklarını, yem maliyetinin düşürülmesi için üretime ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Fuat Oktay, 11. Kalkınma Planı'nda turizm konusunda önemli bir atılım yapacaklarını, yatırım ve uygulamaya koyacakları tanıtım programlarıyla Türkiye'ye gelen turist sayısını 46,1 milyondan 75 milyona çıkarmayı, turizm gelirlerini 29,5 milyar dolardan 65 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini söyledi. Oktay, savunma sanayii alanında 2002 yılında yüzde 25 olan yerlilik oranını yüzde 65'e taşıdıklarını, 11. Kalkınma Planı'nda bu oranı yüzde 75'e ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

- "Hukuk devleti ve demokratikleşmeye özel önem veriyoruz"

11. Kalkınma Planı'ndaki hukuk devleti, insan hakları ve demokratikleşmeye ilişkin bölümlerine yönelik eleştiriler olduğunu anımsatan Oktay, kalkınma planında hukuk devleti ve demokratikleşmeyi ana eksenlerden biri olarak belirlediklerini, AK Parti hükümetleri olarak hukuk devleti ve demokratikleşme konusuna özel önem verdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargıda Vizyon Belgesi'ni anımsatan Oktay, "Hükümette olduğumuz dönem boyunca demokratikleşme ve sivilleşme yönünde çok önemli reformlar yaptık. Hükümet olarak sivil toplumun gelişmesine özel önem verdik ve kurumsallaşmasını sağlamak üzere önemli adımlar attık." dedi.

Oktay, bütçenin tekliği ilkesini güçlendirdiklerini, 2002 yılında onlarca bütçe dışı fon varken iktidarları döneminde bunun sayısının 4'e indiğini ifade etti.

Fuat Oktay, güvenlik harcamalarının son 5 yılda 4 kat arttığına ilişkin iddialara cevap vererek, şöyle konuştu:

"Güvenlik ve savunma ile ilgili kurumlara 2014 yılında 51,9 milyar TL harcama yapılmıştır. 2019 yılında ise tahsis edilen ödenek tutarı 111,4 milyar TL'dir. Bu kurumların bütçesi 4 kat değil yaklaşık 2 kat artmıştır. Çevremizde olan gelişmeleri düşündüğümüzde bu artışın neden olduğu anlaşılır. GSYH'ya oran olarak bakıldığında durum daha farklıdır. 2014 yılında güvenlik ve savunma kurumları için yapılan harcama tutarı GSYH'nin yüzde 2,54'ü seviyesinde iken, bu oran 2019 yılı bütçesinde ayrılan ödenek tutarı GSYH'nin yüzde 2,50'si seviyesindedir.

Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki pay itibarıyla baktığımızda, söz konusu kurumlar 2014 yılı Merkezi Bütçenin yüzde 11,56'sını kullanmışken, 2019 yılı merkezi bütçesinde bu kurumlara yüzde 11,59 oranında pay verilmiştir. Dolayısıyla Savunma ve güvenlik kurumlarının bütçelerinde 2014-2019 yılları arasında nominal artışlar olmakla birlikte GSYH ve Merkez Yönetim Bütçesi içindeki paylarında önemli bir değişim olmamıştır."

Emekliler ve çalışanların refahtan pay almadığına dönük eleştirilere de cevap veren Oktay, 2002-2019 yılları arasında net asgari ücretin nominal olarak yüzde 997, reel olarak yüzde 125 oranında arttırıldığını belirterek, "En düşük SSK emekli aylığı nominal olarak yüzde 642, reel olarak yüzde 52, en düşük Bağ-Kur çiftçi emekli aylığı nominal olarak yüzde 1941 reel olarak yüzde 319 artırılmıştır. En düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı nominal olarak yüzde 1050, reel olarak yüzde136 oranında arttırılmıştır. En düşük emekli sandığı emekli aylığı nominal olarak yüzde 487 reel olarak yüzde 21 artırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yargıya olan güvenin düştüğüne ilişkin yapılan eleştirilere ise Oktay, şu yanıtı verdi:

"TÜİK verilerine göre 2018 yılında adalet hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 56,3 olduğu görülmektedir. Yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını düşünenlerin oranı 2014 yılında yüzde 31,86 iken 2018 yılında yüzde 38,1 olmuştur."

Görüşmelerin ardından, 11. Kalkınma Planı komisyonda kabul edildi.

(Bitti)