14 Martta yarım gün hizmet sunulacak

14 Martta yarım gün hizmet sunulacak

Ankara - AA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Gencay Gürsoy, hem sağlık sektöründe yapılan değişiklikleri protesto etmek hem de hekimlerin haklarını korumak amacıyla 14 Mart Tıp Bayramı'nda yarım gün çalışacaklarını bildirdi.

TTB yöneticileri ve sağlık çalışanları, sağlık alanında yapılan değişiklikleri protesto etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Katılımcılar, "AK Parti sağlığa zararlıdır" şeklinde slogan attılar. TTB Merkez Konseyi adına basın açıklaması yapan Gürsoy, her yıl 14 Mart'ın Tıp Haftası olarak kutlandığını, ancak bu yıl "hekimlerin özlük haklarında yapılan ihlaller ve sağlık sektöründe yapılan değişiklikler" nedeniyle böyle bir kutlama yapılmayacağını söyledi.

14 Mart 2008 Cuma günü tüm illerde devlet hastaneleri, sağlık ocakları, üniversite hastaneleri ve özel sağlık kurumlarında yarım gün hizmet sunulacağını belirten Gürsoy, "Gerçekleştireceğimiz etkinlik süresince başta aciller, yoğun bakım, onkoloji, kadın doğum ve çocuk hastalar olmak üzere hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı tedbirlerin alınacağı, hizmetin bayram, hafta sonu benzeri günlerde olduğu gibi sunulacağı, tepkimizin tahripkar sağlık politikalarına karşı olduğu
bilinmelidir" dedi.