HABER

20 yıllık servis araçlarına yargıdan veto

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'nın, 17 Eylül 2009 tarihli yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay'a açtığı davada gelişme.

ANKARA (A.A) -Danıştay 8. Dairesi, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, okul servis araçlarının yaş sınırlamasını 12'den 20'ye yükseltilen ve servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesinin düşüren hükümlerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, 17 Eylül 2009 tarihli yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, yönetmeliğin okul servis araçlarının yaş sınırlamasını 12'den 20'ye yükselten hükmü ile servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesinin düşüren hükmünün yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, ''Davalı Ulaştırma Bakanlığının savunmasında öne sürülen nedenlerin daha önceki düzenlemede yer alan araç yaşı ve rehber personelin niteliklerinin değiştirilmesini zorunlu kılacak, objektif, yeterli inceleme ve araştırmaya dayalı olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu düzenlemelerde, sebep yönünden hukuka, hizmetin amacına ve gereklerine uyarlık görülmemiştir'' denildi.

Davalı Ulaştırma Bakanlığının karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri görüşecek.

Geri Dön