HABER

2018 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

- AK Parti Muğla Milletvekili Özyer: - "Hedefimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de isabetle belirttiği gibi, muasır medeniyet seviyesidir yani bugünkü tabirle, Batı normlarının da üstündedir" - AK Parti Konya Milletvekili Usta: - "Bazı Avrupa ülkelerinin haksız ve temelsiz muhalefetine rağmen biz AB'ye tam üyelik yolunda gereken adımları atmaya devam edeceğiz" - AK Parti Kocaeli Milletvekili Yılmaz: - "Birileri iktidar olamamanın hırsıyla millet bütçesini yırtma küstahlığına başvursa da Türkiye

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, "Hedefimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de isabetle belirttiği gibi, muasır medeniyet seviyesidir yani bugünkü tabirle, Batı normlarının da üstündedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekilleri, Avrupa Birliği ile Milli Eğitim Bakanlıkları ile bağlı kurumların 2018 yılı bütçeleriyle ilgili söz aldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Özyer, Türkiye'de son 15 yılda sessiz bir devrim gerçekleştiğini, reformlarla ülkenin adeta çehresinin değiştiğini söyledi.

Avrupa Birliği Bakanlığı'nın da AB müktesebatına uyum çerçevesinde gıda güvenliğinden katı atık yönetimine, enerji verimliliğinden tüketici haklarına kadar çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiğini ifade eden Özyer, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Bakanlığı bu düzenlemelerle halkımızın hayat standartlarının daha da yükselmesini sağlamıştır. Ancak Türkiye'nin nihai hedefi bunların da üstündedir. Hedefimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de isabetle belirttiği gibi, muasır medeniyet seviyesidir yani bugünkü tabirle, Batı normlarının da üstündedir. Her alanda büyüyen ve gelişen ülkemiz, siyasi ve ekonomik istikrarıyla bölgesel sorunların çözümüne de katkı sağlamakta ve etkinliğini artırmaktadır. Dinamik yapısı ve genç nüfusuyla AB'ye üye olan bir Türkiye, birliğe önemli bir güç katacak ve birliğin her alanda etkinliğini ve gücünü artıracaktır."

Özyer, Türkiye'nin PKK, FETÖ, DEAŞ, PYD ve YPG gibi uluslararası terör örgütlerinin saldırılarına maruz kaldığını anımsattı.

Söz konusu terör örgütlerinin, küresel bir tehdit haline geldiğinin altını çizen Özyer, "Terörle mücadelede AB ülkelerinin daha etkin rol alması gerekmektedir. Ülkemiz yıllardır terör örgütleriyle mücadele ederken AB sürecinde sorumluluklarını yerine getirmeyi de başarmıştır. Maalesef, AB'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- "Her fırsatta Türkiye aleyhinde oy kullandılar"

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye'nin yakın bölge ve çevre havzalardaki politika önceliklerinin AB üyeliği süreciyle bütünlük arz ettiğini söyledi.

Türkiye ile AB ilişkilerinin bu perspektiften bakıldığında, küresel barışı tehdit eden gerilimlerin yumuşatılmasında, uluslararası terör, küresel çatışma, enerji güvenliği gibi risk alanlarında küresel işbirliğinin yaygınlaştırılmasında önem kazandığını anlatan Usta, "Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak görmekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda atılan adımlar Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde yeni bir dönem başlamıştır. Bazı Avrupa ülkelerinin haksız ve temelsiz muhalefetine rağmen biz AB'ye tam üyelik yolunda gereken adımları atmaya da devam edeceğiz. Özel bir statü istemiyor, sadece hak ettiğimizi elde etmek istiyoruz." dedi.

Leyla Şahin Usta, AKPM'nin asil üyelerinden biri olduğunu, Türkiye'nin denetim sürecine geri çekilmesi döneminde 3 parti milletvekilleri ile bir araya gelip Türkiye için ortak hareket ettiklerini anlattı.

Bir partinin ise bulunulan noktada Türkiye aleyhinde konuştuğunu, her fırsatta Türkiye'nin aleyhinde oy kullandığını Avrupa Konseyinin Genel Kurulunda ise terör örgütlerini desteklediklerini belirten Usta, "Ben bunların kimler olduğunu söylemeyeceğim. Türk milleti zekidir, bu durumu da onların takdirlerine sunuyorum." dedi.

- " İyi ki HDP gibi bir muhalifiniz var"

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Usta'nın açıklamalarının partilerine yönelik bir sataşma olduğunu öne sürerek söz istedi.

Kürkçü, HDP olarak AKPM'ye "milli maç" için gitmediklerini ifade ederek, "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti tartışmasına burada nasıl katılıyorsak orada da öyle katılıyoruz. Bakan bunu hangi yorumla katılır bunu bilmiyorum ama ben Ömer Çelik'in şu beyanına katılıyorum; "Orası bizim kendi evimiz, burada nasıl yaşıyor ve konuşuyorsak orada da öyle yaşıyor ve konuşuyoruz. İyi ki HDP gibi bir muhalifiniz var, bundan istifade etmeye bakın, iyi gelir size." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKAK uluslararası standartlığın bekçiliğini yapıyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK), AB uyum sürecinde teknik alanın düzenlenmesine yönelik olarak oluşturulan kurumlardan biri olduğunu anımsattı.

TÜRKAK'ın, bugüne kadar bin 472 uygunluk, değerlendirme kuruluşunu akredite ettiğini belirten Sürekli, "Verilen akreditasyon hizmeti sayesinde ülkemizde kalite altyapısı güçlenmekte, piyasada güven oluşmakta, kaliteli ürün ve hizmetler yaygınlaşmakta, ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası geçerliliği sağlanmaktadır." dedi.

TÜRKAK'ın uluslararası standartlığın bekçiliğini yaptığını ifade eden Sürekli, kurumun 2004 yılından bu yana kendi imkanlarıyla faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğüne dikkati çekti.

Kurumun, 2017 yılı Kasım ayı sonuna kadar 22 milyon liralık giderine karşılık 37 milyon liragelirinin bulunduğunun altını çizen Sürekli, "Bu bütçede 17 milyon 560 bin TL kendilerine ödenek ayırdık, bu da kullanılmayacak, kurum kendisini finanse ediyor." diye konuştu.

- "Şu an görev yapan her 3 öğretmenden ikisi iktidarımız döneminde atanmıştır"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 10 milyar lira olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2018 yılında 134 milyar 727 milyon liraya yükseldiğini ve bu büyüklüğü ile yeni bir zirve yakaladığını söyledi.

Eğitimin, toplumların gelişmesinde nitelikli bir unsur olduğuna değinen Açıkkapı, "AK Parti olarak 2002 yılından bu yana vatandaşlarımızın eşit şartlarda eğitim ve öğretim hakkını sağlamak için temel altyapı ve erişim problemlerini önemli ölçüde çözüme kavuşturduk. Şu an görev yapan her 3 öğretmenden ikisi iktidarımız döneminde atanmıştır. Yine, öğretmenlerimizin yüzde 66'sının 40 yaş altında olması da oldukça dikkat çekici ve önemlidir. Ülkemizin her bölgesinde öğretmen norm doluluk oranları birbirlerine yaklaştırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Okullarımız birçok yerde eğitim kampüslerine dönüştürülmüştür"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, daha önce olduğu gibi önümüzdeki yılda bütçe gelirinde en büyük payı eğitime ayırdıklarını söyledi.

Milletin kaynaklarını milletin hizmetine sunmaya çalıştıklarını ifade eden Aydınlıoğlu, "AK Parti hükümetlerinin disiplinli mali politikaları nedeniyle tüm yatırımları rahatlıkla yapabiliyoruz. Okullarımız birçok yerde eğitim kampüslerine dönüştürülmüştür. Eğitimde nitelik ve nicelik yönünden birçok ülkenin önündeyiz ve bunu da öğretmenlerimize borçluyuz." dedi.

- "Her şey AK Parti'nin kontrolünde iyi bir şekilde ilerliyor."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de bütçelerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, her bütçenin bir felsefesinin bulunduğuna dikkati çekti.

AK Parti'nin en büyük payı eğitime ayırmasının felsefesinin ise eğitime verilen önemi işaret ettiğini vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

"İktidarımız döneminde amacımız hep eğitimde kaliteyi artırmak oldu. Eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefimiz, eğitim ortamının demokratikleştirilmesi ise en önemli hedefimiz oldu. 28 Şubatın izlerini sildik. Öğretmen ve öğrencilerin başörtü zulmünü ortadan kaldırdık. Hayat dinamik ve her gün yeni gelişmelerle karşı karşıyayız. Bu hızlı değişim karşısında eğitimde de sürekli yenileşme amacını güttük. Her şey AK Parti'nin kontrolünde iyi bir şekilde ilerliyor."

- "...en ağır darbeleri de millet bütçesini yırtan bu zihniyetten aldık"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise öğretmenlik mesleğinin itibarının korunması gerektiğini, bu kapsamda öğretmen stratejisini hayata geçiren bakanlığa teşekkür ettiğini söyledi.

2002 yılında 98 milyar olan genel bütçenin 2018 yılında 762 milyar liraya yükselmesinin net bir tablo olarak karşılarında bulunduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tablo bize şunu net olarak gösteriyor; birileri iktidar olamamanın hırsıyla millet bütçesini yırtma küstahlığına başvursa da Türkiye başta eğitim olmak üzere her alanda büyüyor. Milletimizin beklediği kalkınma hamlelerine iç ve dış tüm engellemelere rağmen kararlılıkla devam ediyor ve edecek inşallah. İktidarın yolunu sandıkta değil de darbe ve vesayet rejiminde gören bu hastalıklı anlayış, ekonomik kalkınmamıza, nitelikli insan kaynağımıza yıllarca darbe vurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını sarsan, en ağır darbeleri de millet bütçesini yırtan bu zihniyetten aldık."

- "Bu bütçe milletin bütçesi değildir"

Yılmaz'ın konuşması üzerine söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise iktidarın önyargı ve paranoyalardan kurtulması gerektiğini öne sürdü.

Devlet ve hükümet kavramlarının karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Altay, "Devlet ve hükümeti karıştırdığınız sürece bu milleti bölme anlayışına hizmet etmiş olursunuz. Bu devletin bekasından sadece AK Parti değil bu meclisin tüm milletvekili sorumludur. Keşke o milletin bütçesi olsaydı. Bu bütçe milletin bütçesi değildir." ifadelerini kullandı.

(AA)

Geri Dön