2020 CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı mı?

Binlerce kişinin merakla sorduğu 2020 CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı mı sorununun cevabı geldi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2020 yılı bakanlık ve komisyon atamalı personelin tayin sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar..

2020 CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı mı?
2020 CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı mı?

Binlerce kişinin merakla sorduğu 2020 CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı mı sorununun cevabı geldi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2020 yılı bakanlık ve komisyon atamalı personelin tayin sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar..

16 ila 27 Mart tarihleri arasında alınan Haziran dönemi isteğe bağlı tayin başvuruları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

19 Haziran tarihinde açıklanacağı beklenen 2020 CTE personelinin tayin sonuçları gece yarısında açıklanarak gecikmeli de olsa yayımlandı.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Naklen Atamaları Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2020 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Bakanlık atamalı personelden ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ceza infaz kurumu ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının naklen atamaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya resen değerlendirilen müdürlere dair liste Ek 'dedir.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.
Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Naklen Atamaları Sonuçları

Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin (Saymanlar ve İnfaz Koruma Başmemurları Hariç) 2020 İsteğe Bağlı Atama Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı İsteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları sonuçlandırılmış ve personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcıları, infaz ve koruma başmemurları ve saymanlar hariç) NAS üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir. Ayrıca, sözleşmeli personel açısından Norm ve Atama Sisteminin karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle bir kurumdan başka bir kuruma ataması yapılan personelin yerine yerleştirme yapabilme özelliği bulunduğundan tercih edilmiş olması halinde kurumdan giden personel sayısı kadar ilave personelin ataması da gerçekleştirilmiştir.

Atamaya ilişkin ilanda açıklandığı üzere atama nedeniyle çok sayıda personel eksikliği oluşup kurumda yürütülen hizmetlerin zafiyete uğramasını önlemek için belli kurumlarda ve unvanlarda o kurumdan başka bir kuruma ataması yapılabilecek en fazla personel sayısını belirlemeye yönelik kota uygulaması yapılmıştır.

Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin birbirlerine tabi olmasında; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele, puanı yüksek olan personel düşük olana tabidir ilkesi benimsenmiştir. Eğer tabi olunan personelin sistem tarafından ataması yapılmamışsa diğer eşin de ataması yapılmamıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 ve 34'üncü maddeleri kapsamında saymanlar ile infaz ve koruma baş memurlarının bölge esasına göre atama çalışmaları devam etmektedir.

Atama sonuçları, personelimizin çalıştığı kurum, atandığı kurum ve atamaya esas puanını gösterecek şekilde ilan edilmiştir.
Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir.
Tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.