23. dönem POMEM başvuru tarihi ve başvuru şartları: POMEM başvurusu nasıl yapılır?

Polis olmak isteyen gençler, 23. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman açıklanacak merak ediyorlar. Polis Akademisi, Mayıs ayında 10 bin polis öğrenci adayı alınacağını ve 23. dönem POMEM için başvuru tarihi ve şartlarının açıklanacağı söylemişti. Önlisans ve lisans mezunu binlerce aday ise akademiden gelecek açıklamayı takip etmeye başladılar. 2018 KPSS sonuçları açıklandığı şu sıralarda POMEM başvuru tarihi ve şartlarının açıklanması bekleniyor. Peki POMEM başvurusu nasıl yapılır?

23. dönem POMEM başvuru tarihi ve başvuru şartları: POMEM başvurusu nasıl yapılır?
  1. dönem POMEM başvuru tarihinin açıklanması için bekleyen binlerce genç sabırsızlıkla bekliyorlar. Polis olmak isteyen önlisans ve lisans mezunu adaylar, Polis Akademisi tarafından Mayıs ayında açıklanan 23. Dönem POMEM ilanı sonrasında başvuru tarihi ve şartlarının açıklanması bekliyorlar. Sürekli siteyi kontrol eden adaylar, KPSS sonuçları açıklandığı şu vakitlerde POMEM başvuru tarihinin belli olmasını umuyorlar. Peki 23. dönem POMEM başvuru tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

23. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi, 23. Dönem POMEM döneminde Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacağını duyurmuştu. Resmi siteden yapılan duyuruda, 23. Dönem POMEM ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacağı ilan edildi. Fakat Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. KPSS sonuçları açıklandı ve gözler şimdi Polis Akademisinde. Duyuruda 23. Dönem POMEM ön başvuru şartları ve başvuru tarihleri aşağıdaki verdiğimiz linkte ilan edileceği açıklanmıştı.

23. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

  1. Dönem POMEM başvuru tarihi ile başvuru şartları açıklandığı vakit sizlere en kısa zamanda sitemizde yayınlayacağız. POMEM başvuru şartları 23. Dönem için henüz açıklanmadı fakat aşağıdaki daha önceki dönemler için açıklanan şartlara göz atabilirsiniz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.)

(Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ (POMEM) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

POMEM’lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.

POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.

POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler