2,4 milyar dolarlık özelleştirme borca gitti

2,4 milyar dolarlık özelleştirme borca gitti

ANKARA (ANKA) - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın MHP Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in soru önergesine verdiği yanıt, 2002-2007 döneminde özelleştirme bedelinin faiz ve taksitler olmak üzere toplam 23 milyar 289 milyon 849 bin 988 ABD doları olduğunu ortaya koydu. Bakan Unakıtan, yine aynı dönemlerde Özelleştirme Fonu'nun 2,4 milyar dolarlık kısmının anapara ve faiz olmak üzere borç ödemelerinde kullanıldığını bildirdi.

Unakıtan'ın verdiği bilgilere göre, 2002-2006 döneminde yüzde 51 ve üzerinde kamu payı blok hisse senedi satışı yoluyla özelleştirilen ve bu uygulamalar sonucunda sermayelerinde hiç kamu payı kalmayan 24 kuruluştan 14'ü özelleştirme tarihinden bir önceki yılı zararla, 10'u da karla kapattı. Unakıtan, özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak herhangi bir nedenle iş sözleşmeleri sona erdirilen 17 bin 843 kişinin, yeniden kamu kurumlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine tabi geçici personel olarak Bakanlar Kurulu kararı gereğince yerleştirildiğini bildirdi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, MHP Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in soru önergesine verdiği yanıtta, 5 yıldaki özelleştirilen kurumlar ve özelleştirmeden sağlanan gelir hakkında bilgi verdi. Bakan Unakıtan'ın verdiği bilgilere göre, 2002-2007 döneminde özelleştirme bedeli, faiz ve taksitler olmak üzere toplam 23 milyar 289 milyon 849 bin 988 ABD doları oldu. Özelleştirme Fonu gelirlerinin Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Banka ı nezdinde açılan ‘Özelleştirme Fonu Hesabı'nda toplandığını belirten Bakan Unakıtan, Fon gelirlerinin iş kaybı tazminatı, nakle tabi personel ve yüzde 30 emekli ikramiyesi gibi istihdam ödemelerinde kullanıldığını, bunun yanı sıra özelleştirme programındaki kuruluşların finansman ihtiyaçları, borç ödemeleri ve hizmet alımları gibi giderler için de kullanıldığını kaydetti. Unakıtan, Özelleştirme Fonu gelirlerinden, giderler yapıldıktan sonra Fon'un nakit ihtiyacı dışında kalan tutarların ise Hazine'nin iç ve dış borç ödemelerinde kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığı'na aktarıldığını belirtti.

-2,4 MİLYAR DOLARLIK ÖZELLEŞTİRME GELİRİ BORÇ ÖDEMELERİNDE KULLANILDI-
Bakan Unakıtan, 2002-2007 yılları arasında Özelleştirme Fonu'nun 2,4 milyar dolarlık kısmının anapara ve faiz olmak üzere borç ödemelerinde kullanıldığını da bildirdi. Unakıtan'ın verdiği bilgiye göre, 2002-2006 döneminde yüzde 51 ve üzerinde kamu payı blok hisse senedi satışı yoluyla özelleştirilen ve bu uygulamalar sonucunda sermayelerinde hiç kamu payı kalmayan 24 kuruluştan 14'ü özelleştirme tarihinden bir önceki yılı zararla, 10'u ise karla kapattı. Özelleştirme önceki zararda olan 14 kuruluştan 12'si ise özelleştirildikten sonra kar etti, 2 kuruluş da zarar etti. Özelleştirme önceki karda olan 10 kuruluştan 8'i özelleştirildikten sonra da kar ederken, 2'si zarar etti.

-17 BİN 843 KİŞİ İŞİNDEN OLDU-

2002-2006 döneminde yüzde 51'in üzerinde kamu payı özelleştirilen şirketler ile işletmelerde kapsam dışı statüde çalışan personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildiğini söyleyen Unakıtan şu bilgileri verdi:
"Kapsam içi (nakil hakkı bulunmayan) personelin bir bölümü özelleştirilen şirket/işletmede kalmış bir bölümün de iş akdi özelleştirme nedeniyle feshedilmiştir. Özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak herhangi bir nedenle iş sözleşmeleri sona erdirilen 17 bin 843 kişi, yeniden kamu kuruluşlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine tabi geçici personel olarak 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince yerleştirilmiştir. Özelleştirilen kuruluşlarda başlangıçta personel sayısında bir azalma görülmekle birlikte uzun vadede istihdamı artırıcı bir etkisinin olduğu kuşkusuzdur." (ANKA)