301 değişikliğine üç seçenekli yetki arayışı

301 değişikliğine üç seçenekli yetki arayışı

ANKARA (ANKA)- AKP Meclis Grubu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Türklüğe hakareti" düzenleyen 301. maddesiyle ilgili çalışmalarını tamamladı.

Ancak, "kovuşturma yetkisinin kime verileceği" konusunda süren tartışmalar nedeniyle, söz konusu madde boş bırakıldı. Kovuşturma yetkisinin kimde olacağına ilişkin üç seçenek üzerinde duruluyor. ANKA'nın edindiği bilgiye göre, AKP Meclis Grubu'nda, TCK'nın 301. maddesi için değişiklik çalışmaları tamamlandı. Ancak, parti içinde "kovuşturma yetkisinin" kimde olacağı konusunda görüş ayrılığı devam ediyor. 301. maddenin kovuşturma yetkisini düzenleyen fıkrasının nasıl düzenleneceği bölümünün hazırlanan metinde boş bırakıldı. Buna göre, madde hükümlerine aykırı hareket edenlerle ilgili kovuşturma açma yetkisinin Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve oluşturulacak yeni bir kurulun vermesi seçenekleri üzerinde tartışılıyor.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin arasında kovuşturma yetkisinin kime verileceği konusunda görüş ayrılığı yaşanmıştı. Kulislerde bu görüş ayrılığının sürdüğü ifade ediliyor.

-ÜÇ AYRI GÖRÜŞ-

Adalet Bakanı Şahin, kovuşturma yetkisinin eskiden olduğu gibi Adalet Bakanlığı'na bırakılmasını istiyor. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek'in ise bu yetkinin oluşturulacak bir kurul tarafından yapılması konusunda ısrar ettiği kaydediliyor. Ancak bu ihtimalin parti içinde fazla benimsenmediği de dile getiriliyor. AKP yönetiminde ağırlıklı olarak savunulan bir görüş ise kovuşturma yetkisinin Cumhurbaşkanlığı makamına bırakılması. Bu görüşte çok sayıda AKP yöneticisi bulunuyor. Diğer taraftan kovuşturma yetkisinin eskiden olduğu gibi Adalet Bakanlığı'nda kalmasını isteyenler de bulunuyor.

-TÜRBAN RÖTARI-

Bu arada kulislerde 301 ile ilgili bir başka iddia ise, üniversitelerde türban serbestini düzenleyen Anayasa değişikliği süreci. Bu sürecin gerektiğinde yasa değişikliği de yapılarak tamamlanmasının ardından TCK'nın 301. maddesinin Meclis gündemine taşınacağı kaydediliyor. Kulislerde MHP'nin bu konudaki hassasiyetini de dikkate alarak, türban serbestini düzenleyen Anayasa değişikliği sürecinin tamamen bitmesinin ardından gündeme getirilmesi planlanıyor.

-301'İN SON HALİ –

AKP Grup yönetimi tarafından Meclis'e yasa teklifi olarak getirilecek 301. madde şu şekilde düzenlendi:

-301. maddenin 1. fıkrasındaki cezanın üst sınırı 3 yıldan 2 yıla inecek. Böylece, TCK'nın 51. maddesine göre, 2 yıl veya daha az süreli hapis cezaları paraya çevrilip ertelenebildiği için 301'den cezaevine girmek de zorlaşacak.
- Maddenin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi" şeklindeki 2. fıkrasındaki "alenen" sözcüğünün başına "kasten" kelimesi getiriliyor. Böylece her açıklamaya dava açmak zorlaşacak.
-301. maddenin ilk fıkrasındaki "Türklüğü" kelimesi, "Türk Milleti" olarak değiştiriliyor. Cezaya konu kapsam böylece daraltılıyor
- "Suçun yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde verilecek cezanın üçte bir oranında artırılması"na ilişkin 3. fıkra, 301. maddeden tamamen çıkarılıyor.
-301. maddeye aykırı hareket edenlerle ilgili cezanın üst sınırının da 3 yıldan 2 yıla düşürülmesi düzenleniyor.
-301'den dava açma yetkisinin kime verileceğini düzenleyen fıkranın ise boş bırakıldığı dile getiriliyor. Mevcut haliyle kovuşturma yetkisi Adalet Bakanlığı'nın izninde bulunuyor.