301. Maddeden açılan dava sayısı 744

301. Maddeden açılan dava sayısı 744

ANKARA (ANKA)- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'ın 301. maddeden açılan ceza davalarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıt, 2007 yılında 301. madde nedeniyle mahkemelerde görülen dava sayısının 744 olduğunu ortaya koydu. 2007 yılının ilk üç ayına ilişkin rakamları veren Bakan Şahin, TCK'nın 301. maddesi nedeniyle hakkında dava açılan sanık sayısının ise bin 189 olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın 301. maddeden açılan dava sayısı ve 301. maddenin neden değiştirilmek istendiğine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakan Şahin, TCK'nın 301. maddesine benzer düzenlemelerin Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin ceza kanunlarında da yer aldığını belirtirken, AB ülkelerinde sözkonusu suçtan bir yılda açılan ve karara bağlanan dava sayısı hakkında ise Adalet Bakanlığında sağlıklı ve kesin bilgiler bulunmadığını söyledi.

Bakan Şahin, "TCK'nın 301. maddesi kapsamında yapılan yargılamaların dünya ve ülkemiz kamuoyunda geniş yankı uyandırması ülkemiz açısından bu suçların takibinin belli bir disipline bağlanmasını zaruri kıldığından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin düşünce özgürlüğü bağlamında yerleşmiş içtihatları da göz önünde tutularak TCK'nın 301. maddesinde yer alan suçun unsurlarında, uygulamada doğan tereddütlerin giderilmesi ve düşünce özgürlüğünün alanının genişletilmesi amacıyla maddenin değiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır" dedi.

Bakan Şahin, Şandır'ın "301'in değiştirilmesini veya kaldırılmasını, AB'nin istemiş olmasını kabul ediyor musunuz? İnsan hak ve özgürlükleri kavramında, dünyada yeni bir açılım, yeni bir tanım mı gelişti ki; AKP hükümeti kendi hazırladığı ceza kanununu değiştirmek gereğini duymaktadır?" şeklindeki sorularına ise yanıt vermedi.

-301'DEN AÇILAN DAVALAR-

Bakan Şahin, soru önergesine verdiği yanıtta, 301. madde nedeniyle açılan dava sayıları hakkında da bilgi verdi. Şahin'in verdiği rakamlara göre, 2006 yılında, 469'u bir önceki yıldan kalan, 328'i 2006 yılında açılan ve 38'i bozularak gelen olmak üzere mahkemelerde görülen 301. maddeyle ilgili dava sayısı 835'i buluyordu. Bu davalardan 299'u sonuçlandırılırken, 536 dava ise 2007 yılına devredildi. Yine 2006 yılında 301'den sanık sayısı 219'u kadın, bin 314'ü erkek olmak üzere toplam bin 533'ü buldu.

Bakan Şahin, 2007 yılında görülen 301. maddeyle ilgili davalar konusunda ise ilk üç aya ilişkin rakamları verdi. Buna göre de, 536'sı bir önceki yıldan devreden, 185'i 2007 yılında açılan, 23'ü de bozularak gelen olmak üzere toplam dava sayısı 744 oldu. Bu davalardan 217'si 2007 yılında sonuçlandırıldı. Yine aynı yıl hakkında TCK'nın 301. maddesi nedeniyle dava açılan sanık sayısı 164'ü kadın, bin 25'i de erkek olmak üzere bin 189 oldu. (ANKA)