HABER

55 milyon YTL'lik bütçe Meclis'te

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, geçen yıla göre önümüzdeki yıl ödeneğindeki artış oranı yüzde 63'ü bulması nedeniyle eleştirilere neden olan Cumhurbaşkanlığı bütçesini savundu.

İsen, "Bu ilk bütçe hazırlanırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğüne ve onuruna yakışır şekilde yüce makamın hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi dikkate

alınmıştır" dedi.

Plan Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığının 2008 yılı bütçesi üzerinde konuşan İsen, önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığının bütçesi için öngörülen toplam miktarın, 55 milyon 561 bin YTL olduğunu belirtti.

İsen, bu ödenekle, son yıllarda biriktirilen ve geciktirilmesinde makamın temsili ve itibarı bakımından sakıncalı olan öncelikli hizmetlerin yerine getirileceğini söyledi.

GEZİLER ARTACAK

İsen, "iç ve dış temasların yoğunlaşarak devam edeceğini" belirterek, bütçe kaleminin "yolluklar" bölümünde 800 bin YTL ödenek öngörüldüğünü ifade etti. İsen, Cumhurbaşkanına yurtiçi ve yurtdışı gezilerde herhangi bir harcırah tahakkukunun yapılmadığını ve dolayısıyla bu ödeneğin, Cumhurbaşkanına eşlik eden görevliler için öngörüldüğünü bildirdi.

"RESEPSİYONLARDA SIKINTI"

İsen, Cumhurbaşkanlığı kabul, çalışma makamı ile Genel Sekreterlik büroları ve resepsiyon salonunun bulunduğu idari binanın, yapımının tamamlandığı 1993 yılından bugüne kadar hiçbir bakım, onarım ve tefriş hizmeti görmediğini belirtti. İsen, bu binanın aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına da ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.

İsen, bu binada kullanılan iletişim araçlarının ekonomik ömürlerinin tamamladıklarını ve teknolojik olarak da günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi.
İsen, "Bina kullanılan mobilya, halı, duvar kağıdı gibi tefriş malzemelerinin de eski ve deforme olmuş durumdadır. Bir başka eksiklik de klima ve havalandırma sistemindeki yetersizliktir. Bu sebeple, özellikle resepsiyonlarda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır" dedi.

" CAMLI KÖŞK İŞLEVİNİ YERİNE GETİREMİYOR"

İsen ayrıca 12 yıldır herhangi bir yenileme çalışmaması yapılmamış olması nedeniyle, yabancı devlet başkanlarına tahsis edilen Camlı Köşk'ün işlevini yerine getiremez durumda olduğunu söyledi.

İsen, Avusturyalı ünlü mimar Clemens Holzmeister tarafından tasarlanarak 1932 yılında yapılan ve birçok kez elden geçirilen Pembe Köşk'ün de restorasyonunun gerekli hale geldiğini belirtti. İsen, "Bu amaçla, Holzmeister uzmanları ve alanlarında temayüz etmiş akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulu kurulmuştur. Bu kurulca Köşk'ün, yorgun, bakımsız ve ciddi bir biçimde deforme olduğu tespit edilerek yenilenmesinin gerektiği belirtildiğinden bu doğrultuda bir çalışma başlatılmıştır" dedi.

İsen, İstanbul'da Tarabya yerleşkesinde yeralan binaların da ve hizmet alanların da yenilenmesinin gerektiğini bildirdi.

PEMBE KÖŞK VE CAMLI KÖŞK'E ONARIM BÜTÇESİ

İsen, 2008 yılı bütçesinde Pembe Köşk ve Camlı Köşk'ün onarımları için 3 milyon YTL, diğer hizmet binalarının onarımları için 3 milyon 735 bin YTL, bunların tefrişi ve

demirbaş alımı için de 1 milyon 500 bin YTL tasarlandığını söyledi.

İsen, iletişim altyapısının da yenilenmesinin gerektiğini belirterek, "Basında yeraldığı için ifade edebilirim ki, örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesi, bahsettiğim bu teknik arızalar sebebiyle üç kez kesintiye uğramıştır" dedi.

"PLAZMA TV YOK"

İsen, artık hiçbir kamu kuruluşunda kullanılmayan uyumsuz ve teknolojisi eski bilgisayarlarla hizmet vermekte zorluklar yaşandığını ifade etti. İsen, "Bugün herhangi bir kuruluşun odalarında bile görmeye alıştığımız plazma televizyonların yerine, yerleşkede, Sayın Cumhurbaşkanımızın makam odası da dahil olmak üzere eski televizyonlar kullanılmaktadır" dedi.

TAŞIT ALIMI

İsen, cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde 103 taşının kullanıldığını, bunlardan dördünün yeni olduğunu ve yeni taşıtlardan ikisinin de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından kullanıldığını söyledi. İsen, diğer taşıtların yaşının 8, on tanesinin ise 9 olduğunu, 15 taşının yaşının da 16 ve daha üstte olduğunu bildirdi.
İsen,103 taşıttan birer adetinin 7. ve 9. Cumhurbaşkanının, dördünün de 10. Cumhurbaşkanının hizmetinde bulunduğunu söyledi.

İsen, 2008 yılı bütçesinde 4 milyon 105 bin YTL'lık taşıt alımı ve kiralanmasının öngörüldüğünü belirtti.

GAP UÇAĞINA BAKIM

İsen, GAP uçağının esaslı bakımı için 3 milyon 150 bin YTL ayrıldığını bildirdi. İsen, Cumhurbaşkanının resmi seyahatlerinde kullanılan GAP uçağının 20 yıldır kullanıldığını ve güvenlik açısından düzenli bakımının gerektiğini söyledi. (ANKA)

Geri Dön