HABER

Adalet bakanlığından Genelkurmay'a cevap

Adalet Bakanlığı, "bakanlığa iletilen suç duyurularının, gönderen makam veya kişi ayırımı gözetilmeksizin ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına ulaştırılmasının kanuni bir zorunluluk" olduğunu bildirdi.

ANKARA (A.A) - Adalet Bakanlığı bir gazetenin 31 Aralık 2009 ve bugünkü baskılarında yer alan ''Genelkurmay Başkanlığından gönderilen bir ihbarın Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesiyle'' ilgili haber ve yazılar nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 20 Kasım 2009'da Adalet Bakanlığına gönderilen yazıyla, gazetede yayımlanan ''Kod adı Kafes'' başlıklı haberin soruşturmanın gizliliğini ihlal edici mahiyette olduğu gerekçe gösterilerek, gizlilik ihlaline yol açan kamu görevlileri ve basın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmasının talep edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bilindiği gibi, suç ihbar ve şikayetlerine ilişkin soruşturma işlemlerini yapma görevi Cumhuriyet savcılarına verilmiştir. Bakanlığımızın soruşturma işlemleri ile ilgili olarak hiçbir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesinin 4. fıkrasında yer alan 'Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir' hükmü uyarınca, bakanlığımıza gelen ihbar ve şikayetler, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza iletilen suç duyurularının, gönderen makam veya kişi ayırımı gözetilmeksizin ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına ulaştırılması kanuni bir zorunluluktur.

Bu kapsamda suç iddialarına ilişkin her yıl kamu kurum ve kuruluşlarından ya da vatandaşlardan gelen binlerce ihbar ve şikayet, Bakanlığımızca rutin bir işlem olarak ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına iletilmektedir.

Sonuç olarak eleştiri konusu yapılan işlem, Bakanlığımıza ulaşan evrakın soruşturma yapmakla yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına iletilmesinden ibaret olup hiçbir şekilde soruşturma yapılmasına yönelik emir veya talimat niteliği taşımamaktadır.''

Geri Dön