HABER

Aden'deki askerlerin görev süresi uzatılıyor

TSK'nın deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başbakanlık Tezkeresinde, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde meydana gelen korsanlık ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararları ve TBMM'nin bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, TSK'nın deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde konuşlandırıldığı anımsatıldı.

TSK'nın deniz unsurlarının, bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık ve silahlı soygun eylemlerine müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunmasının sağlandığı ifade edilen tezkerede, böylece, bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte Türkiye'nin rolünün ve görünürlülüğünün pekiştirilmesinin temin edildiği vurgulandı.

TSK deniz unsurlarının bölgede görev icra etmesine izin veren TBMM kararının süresinin 10 Şubat 2010 tarihinde sona ereceği belirtilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

''Diğer taraftan anılan bölgelerde ve Hint Okyanusu'nda meydana gelmeye devam eden korsanlık ve silahlı soygun eylemleri ile uluslararası toplumca mücadele edebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1846 sayılı kararı, 30 Kasım 2009 tarihli ve 1897 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 1 yıllık süre için yenilenmiştir.

Belirtilen nedenlerle TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10 Şubat 2009 tarihli TBMM kararıyla Hükümete verilen 1 yıllık izin süresinin, anılan kararda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde 10 Şubat 2010 tarihinden itibaren, 1 yıl uzatılmasını Anayasanın 92. maddesince arz ederim.''

Başbakanlık Tezkeresi, 2 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Geri Dön