HABER

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleri

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleri

Adli tatil yaklaşıyor. Yargı mensuplarının toplu izin kullandıkları adli tatil süreci adli makamlarda işleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adli tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler, nöbetçi heyetler görev yapmaya devam ediyor ancak az personelle hizmet verilmesinden ötürü adli süreçler uzayabiliyor. Peki adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2020 adli tatil tarihleri...

Adli makamlarda işleri olan vatandaşlar, adli tatil ne zaman başlıyor, sorusuna yanıt arıyor. Yargıda görev yapanların toplu izin kullandıkları bu süreçte, nöbetçi mahkemeler, nöbetçi heyetler hizmet vermeye devam etse de, personel sayısının az olması nedeniyle adli süreçler uzayabiliyor. Peki adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2020 yılında adli tatil tarihleri...

Adli tatil ne zaman başlıyor?

Adli tatil her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. Eylül ayının başlangıcıyla birlikte ise yeni adli yıl başlayacak.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatilde hangi işlemler gerçekleştiriliyor?

Adli tatil sürecinde adli işlemler nöbetçi uygulamasıyla devam ediyor. Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 103. maddesinde adli tatil sürecinde şu dava ve işler görülmeye devam ediyor:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Geri Dön