Adres kayıtları güncellendi

BARTIN (İHA) - 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri uyarınca uygulamaya konan Adres Kayıt Sistemi ile Türk vatandaşlarının ve Türkiye'deki yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adresleri, elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncel olarak tutulmaya başlandı.

Bartın Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bartın'da vatandaşlarının yerleşim yeri ve adreslerinin güncellendiği bildirildi. Sistem sayesinde, yerleşim yeri adres bilgileri ile nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ilişkilendirilerek, Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden kurumların hizmetine sunuldu. Sistemden yararlanmak isteyen kurumların, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, imzalanacak protokol üzerine alacakları şifreli online bağlantısı üzerinden, kurumları ile ilgili adres bilgilerine ulaşabilecekleri belirtildi.

Kamu hizmetlerinde ve resmi işlemlerde, bu sistemde kayıtlı adreslerin esas alınacağını da açıklayan İli Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, adrese ilişkin bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak tutulması, adres değişikliklerinin zamanında ve doğru olarak bildirilmesi ile mümkün olduğunu, muhtarların Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) bağlanarak, Adres Kayıt Sistemindeki kayıtlara uygun Yerleşim Yeri Belgesi üretebilmeleri aşamasına kadar, el ile düzenledikleri ikametgah belgelerinin de geçerli olduğu kaydedildi.