Aile içi şiddete sıkı tedbir

Ankara (AA)- Aile içi şiddeti önlemek amacıyla çıkarılan yönetmelik, kusurlu eş ya da aile bireyleri hakkında sıkı tedbirler öngörüyor. Tedbirler arasında, kusurlu eş ya da aile bireyinin müşterek ya da ayrı oturulan evden uzaklaştırılması, iş yeri ve çocukların okuluna yaklaşmaması, evin giderlerinin karşılamaya devam etmesi, ruh sağlığı tedavisi görmesi ve talep olmasa dahi mağdurlara nafaka vermesi yer alıyor.

Aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunması amacıyla şiddet uygulayan aile bireyleri hakkında alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aile bireylerinden biri fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanması muhtemel olan, bu tip hareketlerin tehdidini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözel ve ekonomik nitelikte şiddet içeren davranışa maruz kalırsa, şikayet ve ihbar makamlarından tedbir talebinde bulunabilecek.Aile bireylerinden biri aile içi şiddete maruz kaldığını kendisi ya da
Cumhuriyet Başsavcılığı bildirirse, şiddetin belgelenmesi aranmaksızın resen bu tedbirlere karar verilebilecek.Aile mahkemesi hakimi, kusurlu eş ya da aile bireyini şiddet veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması için uyarabilecek.Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavisinin sağlanmasına da hükmedilebilecek. Bu kişiler, il sağlık müdürlükleri ruh sağlığı şubelerince veya sağlık grup başkanlıklarınca resmi veya kendi istekleri üzerine özel sağlık kurumlarına sevk edilecek. Kusurlu kişinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediği ve yapılan işlemin sonucu, il sağlık müdürlüğü veya sağlık grup başkanlığı
tarafından Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek.