AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu (3)- Yeniden

NOT: 'AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu' başlıklı haber ile ilgili geçilen 2 numaralı ek haberin iptal edilerek, yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur.

NOT: 'AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu' başlıklı haber ile ilgili geçilen 2 numaralı ek haberin iptal edilerek, yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur.
----------------------

İTİRAZ DİLEKÇESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
AK Parti’nin İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yeniden yapılması için YSK’ya yaptığı olağanüstü başvurunun detayları ortaya çıktı. AK Parti adına başvuruda bulunan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 'Seçimin neticesine müessir olaylar ve haller' olduğunu belirtti. 44 sayfalık dilekçede seçimlerin güvenliği için yasa metinlerin içinde teknik ayrıntı gibi gözüken bazı hükümlerin demokratik bir seçimin kaderi üzerinde ana ilkeler kadar etkili olabileceği ifade edildi. Olağan ve olağanüstü itirazlar sonucunda iptal kararı vermenin doğrudan YSK’ya ait olduğuna vurgu yapılan başvuru dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Neticesine Müessir Olaylar şöyle sıralandı:
''Oy kullanmayacak ‘kısıtlı’ bulunan bazı kişilerin oy kullandığı, seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte nüfus kayıtlarında ‘ölü’ olan seçmenlerin yerine başkaları tarafından oy kullanıldığı, bazı seçmenlerin hem cezaevi listesinde hem de asıl ikametgahına ait yerleşim yerinin bulunduğu seçim çevresindeki seçmen listelerinde kayıtlı olduğu, bazı seçmenlerin ise Türkiye’nin herhangi bir yerinde (İstanbul veya İstanbul dışı) hükümlü olarak cezaevinde bulunmasına rağmen İstanbul’da seçmen gözüktüğü anlaşılmıştır.''
‘GERÇEK DURUMU TESPİT EDİLEMEYEN 300 BİN SEÇMEN VAR’
AK Parti’nin dilekçesine göre, seçmen listelerinde yapılan maddi hatalar veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen 300 binden fazla seçmen bulunuyor. Bu rakamın, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti’nin Adayı Binali Yıldırım’ın arasındaki farkın 20 katından fazla olduğunun kaydedildiği dilekçede, “Seçim takvimine göre yürütülen seçmen kütükleri ve sandık kurullarının oluşumuna yönelik yapılan işlemler ile bu yönde verilen kararlar seçimin ve seçim sonuçlarının ana unsurunu oluşturmaktadır. Bu denli önemli olan ve seçimin sonucuna doğrudan etki eden işlemlerin olağanüstü itiraz kapsamında ele alınması gerekmektedir” denildi.
‘8 BİN 848 USULSÜZ OY SAYIM DÖKÜM CETVELİ MEVCUT’
Dilekçede, kısıtlı, ölü ve asker gibi kişilerle ilgili olarak usulsüz oy kullanılmasının sabit görülmesi halinde seçimlerin YSK tarafından geçmişte iptal edildiği hatırlatıldı. AK Parti’nin YSK’ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunda, 5 bin 388 mühürsüz, 694 imzasız, 214 boş, 498 eksik, 919 adet rakam belirtilmemiş, bin 135 adet sayısı eksik oy sayım döküm cetvelinin bulunduğu aktarılarak, “İstanbul seçimlerinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 8 bin 848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetveli, 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açmakta ve dolayısıyla seçimin sonucuna doğrudan gölge düşürmektedir” ifadeleri kullanıldı.
‘BİRÇOK İLÇEDE AK PARTİ'YE EKSİK YAZILAN OYLAR BULUNDU'
Öte yandan, dilekçede bazı oy torbalarında imzalı sandık seçmen listelerinin, oy sayım ve döküm cetvelinin ve sandık sonuç tutanaklarının bulunmadığı belirtilerek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda, AK Parti’nin geçerli oyları gerçekte aldığı oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterilmiş olup; bu durum, seçimin neticesine müessir bir hal teşkil etmektedir” denildi. Bu iddialara ispat olarak “Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar ve Bayrampaşa’da AK Parti’ye eksik yazılan oylar bulunduğu” şeklinde ifadeler kullanıldı.
GEÇERSİZ OYLARIN SEBEPLERİ YAZILMADI
Birçok sandık sonuç tutanağında geçersiz oyların sebeplerinin yazılmadığına veya eksik yazıldığına ve geçersiz oy sayısının 314 bin 243 olduğuna dikkat çekilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:
“Birinci ve ikinci parti arasında oy farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğu aşikardır. Zira bu durumda partilerin aldığı oy miktarı değişebilecek ve hatta kazanan partinin değişmesi dahi söz konusu olabilecektir. Tüm bu hususlar göstermektedir ki sandık sonuç kurullarınca tutulan ilçe birleştirme tutanağına esas teşkil eden sandık sonuç tutanaklarının kahir ekseriyeti hatalarla doludur. Tüm bu hususlara ilişkin yapmış olduğumuz itirazlar üzerine, yapılan usulsüzlükler İlçe Seçim Kurullarında tek tek ortaya çıkmış ve bu durumlar tutanağa bağlanarak haklılığımız tescil edilmiştir.”
KAYIP OY PUSULALARI
Dilekçede bugün AK Partili Yavuz’un da dikkat çektiği 'kayıp oy pusulaları' iddiası da yer aldı. 4 sandıktaki 34 oy pusularının kayıp olduğunun aktarıldığı dilekçede, “Bu tespitler göstermektedir ki; tümü sayılmayan seçim torbalarında da birçok kayıp oy pusulasının var olduğu ancak torbalar açılamadığı için tespitinin mümkün olmadığı ciddi bir karine olarak göz önüne alınmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
410 SANDIKTA RAKAMSAL TUTARSIZLIKLAR OLDUĞU KAYDEDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında düzenlenen birleştirme tutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı ile seçimlerde kullanılan oy pusulası sayısı arasında ciddi farkların olduğunun öne sürüldüğü dilekçede, “18 bin 174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu; buna karşın 12 bin 410 sandıkta ise rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığı görülmektedir” denildi. Oy kullanan seçmen sayısı ile pusula sayısının birbirini tutmadığı öne sürülen 12 bin 410 sandığın, 10 bin 418’inde 16 bin 502 oy pusulasının eksik olduğu belirtildi. Bin 992 sandıkta ise 8 bin 811 oy pusulasının fazla çıktığı savı AK Parti'nin dilekçesinde yer aldı.
KISITLI-ÖLÜ VE MÜKERRER SEÇMEN
AK Parti’nin olağanüstü başvurusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, oy kullanamayacak durumda olan kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların oy kullandığı öne sürüldü. Dilekçeye göre, 2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmenin yerine oy kullanıldı ve 10 bin 290 seçmen hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedildi. 5 bin 287 hükümlü İstanbul Seçmen listesine kaydedildi ve İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmen tespit edildi. Öte yandan, İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddia edildi.
12 KHK’Lİ SANDIK GÖREVLİSİ
İstanbul genelindeki 62 bin 560 sandık başkanı ve memur üyenin 19 bin 623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasında belirlendiğinin öne sürüldüğü dilekçede, “32 kişi Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde halen bulunan sivil personel, 298 sayılı kanuna ve YSK kararlarına aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak atanmıştır. Ayrıca ilk etapta bizim tespit ettiğimiz, KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve kamu hizmetinden yasaklanmış olan 12 kişinin ise sandıklarda, sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev ifa ettikleri tespit edilmiştir” denildi. Dilekçede ifade edilen hata usulsüzlüklerin, 'Sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığının' kaydedildiği dilekçe ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istendi.