Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak

Akdeniz Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere 82 işçi alımı yapılacak. Alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak

Akdeniz Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan ilana göre Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere yapılacak 82 işçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 29 Haziran - 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı için sadece online başvurular kabul edilirken, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacak. Alımlarda noter kurası ve sözlü mülakat yöntemleri kullanılacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere yapılacak 82 işçi alımında dağılım şu şekilde olacak:

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri: 37
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri: 20
Temizlik Hizmetleri: 25

Hasta Bakımı Temizliği Hizmetleri ve Koruma ve Güvenlik Hizmetleri personeli olmak için başvuru yapacakların en az ortaöğretim mezunu, Temizlik Hizmetleri personeli olmak için başvuru yapacakların ise en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.

Ayrıca Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için istihdam edilecek personellerin en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan özel güvenlik kimlik kartının olması isteniyor. Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda ise en az 160 cm boyunda olmaları, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmaması gerekiyor.

Genel şartlar

 1. Türk vatandaşı olmak.

 2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

 4. Askerlik ile ilişiği olmamak.

 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

 2. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

 3. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Akdeniz Üniversitesi'nin internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır . Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Başvuru şekli, yeri ve tarihi

 1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 29.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

 2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

 4. Kadro ve pozisyonlardaki talepler Antalya ili Merkez ilçeleri (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu) düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Antalya il merkezinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Noter ve kura işlemleri

 1. Noter kura çekimi 10.07.2020 tarihinde saat 09.30’da yapılacaktır. Noter kurası Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde Akdeniz Üniversitesi'nin web ana sayfasından kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

 • Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 • Sözlü mülakat işlemleri

  1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 20-21-22.07.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Atatürk Konferans Salonunda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 27.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar Akdeniz Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

  Sözlü Mülakat Tarihleri: (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)

  Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri : 20.07.2020
  Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 21.07.2020
  Temizlik Hizmetleri : 22.07.2020

  Belge teslimi

  Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 10-11.08.2020 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) aşağıdaki belgeleri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimi’ne teslim etmesi gerekmektedir.

  1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
  3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
  4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
  5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
  6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
  7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
   a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
   b. Tam teşeküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,
  8. Temizlik ve Hasta Bakım ve Temizliği Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,

  Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

  Başvuruların değerlendirilmesi ve işe alım

  1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

  2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 • Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

 • Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 27.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar Akdeniz Üniversitesi'nin internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 • Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.