Akıncılar nedir?

Akıncılar nedir?

Baskın yapmak, saldırmak kelimesinden türeyen akıncılar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yüksek manevra kabiliyetli ve hızlı hareket eden süvari birlikleridir. Osmanlı Devleti'nin ilk dönem ordusunun temelini oluşturur. Sınır topraklarına baskın düzenleyen akıncı birliği, sipahiler ve yeniçerilerle birlikte 17. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda boy göstermiştir. Ancak akıncılar düzensiz milisler olarak görüldüklerinden dolayı kapıkulu askerleri olarak düzenli maaşları veya tımarlı askerler gibi tımarları yoktu; tek gelirleri, ele geçirdikleri ganimetti. Osmanlı'da akıncı güçleri belli aileler tarafından yönetiliyordu. Ünlü akıncı aileler Malkoçoğlu, Turhanlı, Ömerli, Evrenosoğlu ve Mihalli'dir. Akıncılar, imparatorluğun kurulmasında ve Avrupa'daki Osmanlı topraklarının hızla genişlemesinde önemli bir role sahiptir. 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar başarılı olan birlikler 16. yüzyıldan sonra kayıplar yaşamıştır.

Akıncılar Haberleri