HABER

AKM yıkılmayacak

AKM yıkılmayacak

Ankara (AA)- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi" kapsamında, İstanbul'u 2010 yılı "Avrupa Kültür Başkenti" olarak hazırlamak, 2010 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak, yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı" kurulacak.

İstanbul'da kurulacak "Avrupa Kültür Başkenti Ajansı", özel hukuk hükümlerine tabi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkili, tüzel kişiliğe sahip olacak.

-AKM binası-

Beyoğlu ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması, metinden çıkarıldı. Buna göre, AKM'nin bulunduğu parsel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine
ait parsel ve eklenebilecek diğer belediye ve Hazine arazilerinden oluşacak alanda yeni bir AKM binası ve müştemilatlarının projesi ve inşaat yapım işleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kuruma Kurulu karar ve görüşleri doğrultusunda yapılacak. Ayazağa'da, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yapımına başlanan ancak tamamlanamayan kültür merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek 2010 yılına yetiştirilecek.

Yine İstanbul'un Eyüp ilçesindeki Rami Kışlası, İstanbul Kütüphanesi olarak düzenlenecek. Projeyle ilgili harcamalar, ulusal bir banka nezdinde açılan özel
hesaptan karşılanacak. Özel hesabın gelirleri; İstanbul İl Özel İdaresinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2008, 2009 ve 2010 yılı bütçelerine her yıl bu amaçla konulacak ödenek ile İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından 2008, 2009 ve 2010 yıllarında aktarılacak tutarlardan oluşacak.

Ayrıca; yurt içi ve yurt dışından sağlanacak yardım ve bağışlar dışında, sponsorluklarla, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" logo ve isim hakkının kullanımından da gelir elde edilecek. Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, satım, kira ve her türlü işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla çıkartılacak yönetmelikle belirlenecek.

Geri Dön