AKP, kapatmadan önce uyarı sistemi öneriyor

Parti, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıracak Anayasa değişiklik teklifinin çerçevesini netleştirdi. Üzerinde durulan formüle göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı siyasi partiyi dava açmadan önce mutlaka uyaracak, uyarının gerekleri yerine getirilmediği takdirde dava açabilecek.

AK Parti'nin MHP'ye sunacağı Anayasa değişiklik teklifinin çerçevesi belli oldu. AK Parti, Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleri üzerinde yapılacak değişiklik teklifini bugün veya yarın MHP'ye sunacak. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının üzerinde çalıştığı değişiklik teklifinin ana başlığı "siyasi partilerin kapatılmasının tamamıyla zorlaştırılması" olacak. Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerini somut hale getirecek düzenlemeyle siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılacak. Buna göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Anayasa ve yasalara aykırı davranan bir siyasi partiyi önce uyaracak. Sözkonusu siyasi parti, uyarıyı dikkate almaz ve gereğini yapmazsa Başsavcı dava açabilecek. Anayasa'ya "Başsavcı dava açma yetkisini kullanmadan önce uyarı mekanizmasını çalıştırsın" hükmü eklenecek.

Anayasa'ya "bireysel sorumluluk" hükmünü de getirecek olan AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, siyasi parti üyelerinin suç işlemeleri ve bunun mahkeme tarafından tespit edilmesi halinde o kişiler eylemlerinden dolayı sorumlu olacaklar. Siyasi partilerin, üyelerinin eylem ve beyanlarından dolayı kapatmaya muhatap olmaması, üyelerinin kendi fiillerinden dolayı muhatap olması yönündeki düzenleme Anayasa'ya girecek. Ancak bu şarta bağlanarak, üyelerin sözkonusu partide barındırılmaması hükmü getirilecek.

Suç işleyen partilinin, Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil eden eylem ve beyanlarının mahkeme tarafından tespit edilmesi de hükme bağlanacak.
Anayasa'nın 68. ve 69. maddesini somutlaştıracak olan formülle, hangi eylem ve açıklamaların suç sayılacağı net olarak Anayasa'ya yazılacak. AK Parti kurmayları, Anayasa'nın özellikle 68/4. maddesinin subjektif bir alan olduğuna işaret ederek, "Bu alan boş bırakılmamalı. Böyle kalmamalı, somutlaştırılmalı. İnsanlar, sözlerinin, davranışlarının suç olup olmadığını bilmeli" değerlendirmesini yaptı.

"MECLİS'TEN İZİN ALMA" FORMÜLÜ TARTIŞILIYOR

AK Parti'nin üzerinde durduğu formüllerden birisi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın dava açmadan önce Meclis'ten izin istemesi olacak. Milletvekillerinin yargılanabilmeleri için Meclis'ten, bir memurun yargılanabilmesi için amirinden izin alınması yönündeki uygulamaları göz önüne alan AK Parti, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerle ilgili de böyle bir mekanizmanın işletilmesi formülü üzerinde tartışıyor. Henüz karar verilmeyen düzenleme hayata geçerse, Başsavcı doğrudan doğruya bir siyasi parti hakkında dava açamayacak. Başsavcı, dava açmadan önce bu talebini Meclis'e bildirecek, sözkonusu parti hakkında dava açılıp açılmamasını parlamento inceleyip, karar verecek.

Parlamentonun, yetki vermesi halinde Başsavcı Anayasa Mahkemesi'nde dava açabilecek. "Bireyler için olan koruma mekanizması partiler için de olmalı" diyen AK Parti kurmayları, bu düzenlemeyle ilgili dünya örneklerinin incelendiğini ancak henüz karar verilmediğini bildirdi. AK Parti, sözkonusu teklifi bugün veya yarın MHP'ye sunmayı planlıyor. Teklifin önümüzdeki hafta başında Meclis Başkanlığı'na verilmesi ve 10 gün içerisinde yasalaşması öngörülüyor. Teklifin yasalaşması halinde siyasi partiler ancak terör örgütüyle organik bağ içinde bulunmaları, yurt dışından para yardımı almaları ve tüzük ve programlarının Anayasa'ya aykırı olmaları halinde kapatılabilecek.

İHA