AKP'den 4 maddelik anayasa değişikliği

AKP'nin hukukçu kurmayları, kapatma davasına karşı hazırladıkları Anayasa değişikliğine son şeklini verdi. Değişiklikler iki ayrı alternatifli pakette toplandı. Üzerinde en çok durulan ve siyasi partilere götürülmesi planlanan ilk paket 4 maddeden oluşuyor ve Anayasa'nın 68.ve 69. maddelerinde değişiklik öngörüyor.

-ÖNCE UYARI-
Mini anayasa paketi içerisinde Anayasa'nın 68 ve 69. maddelerinde değişiklik öngörülüyor. Bu çerçevede yapılacak değişiklik şöyle:
Parti kapatmayı gerektiren suçlar tanımlandıktan sonramaddeye "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açma yetkisini kullanmadan önce uyarı mekanizmasını işletir" fıkrası ekleniyor.
Bu durumda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, siyasi partiye dava açmadan önce "uyarı" sistemini harekete geçirecek. Uyarıya rağmen parti tavrını değiştirmezse bu kez gereğinin yerine getirilmediği gerekçesiyle partiye kapatma davası açılabilecek.

-MAHKEME, PARTİ ÜYELERİNİN SUÇLARINI KESİN TESPİT EDECEK-

Siyasi partilerin üyeleri, parti kapatılmasına neden olan eylem ve açıklamaları çerçevesinde suçlarının mahkeme tarafından kesin olarak tespit edilmesi halinde eylemlerden sorumlu olacak. Partilerin söz konusu kişilerle ilişiğinin kesilmesi halinde partinin sorumluluğunun olmayacağı hükmü değişiklikte yer alacak. Parti Disiplin Kurulu devreye girerek ilgili kişinin partiden ilişiğinin kesilmesine karar verirse parti hakkında işem yapılamayacak. Aksi takdirde parti söz konusu kişi hakkında işlem yapmadığı gerekçesiyle cezalandırılacak. İlk pakette iki değişiklik maddesi yer alırken son iki madde ise yürütme ve yürürlük olarak yer alacak.

-ALTERNATİF PAKETTE TERÖR ŞİDDET KAPATMA GEREKÇESİ OLACAK-

AKP'nin, parti yetkili kurullarına Pazartesi günü sunacağı ilk paketin yanında bir de alternatif paket yer alacak. AKP, "odak" olma konusunda, AB ülkelerinin uyguladığı Venedik Kriterleri'nden de yararlandı. Bu çerçevede; hangi eylemlerin suç sayılacağı anayasaya net olarak yazılacak. Venedik Kriterleri, "terör ve şiddete bulaşmayan partilerin kapatılamayacağı" esasına dayanıyor.
AKP'nin alternatif paketine göre, terör ve şiddete bulaşan, tüzük ve programları anayasaya aykırı olan, yabancı ülkelerden para yardımı alan siyasi partiler kapatılabilecek.

-TBMM'DEN İZİN YA DA YÜCE DİVAN MEKANİZMASI-

AKP'nin tartıştığı bir başka düzenleme de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın dava açmadan önce TBMM'den izin almasını öngörüyor yada parti kapatılmasına eylem ve açıklamalarıyla yol açan üyeler için Yüce Divan mekanizması gibi bir komisyon devreye girecek. Meclis'te yeni bir komisyon kurulacak. Burada partinin kapanmasına neden olacak eylem ve açıklamaların sahibi parti üyesi komisyon kurulu kararıyla soruşturulacak.

-PAZARTESİ MYK'DA TARTIŞILACAK SALI GÜNÜ PARTİLERE SUNULACAK-

AKP, kapatılma davasına karşı hazırladığı iki ayrı paketi Meclis gündemine getirmek için de takvimi netleştirdi. Bu çerçevede AKP kapalı kapılar ardında MHP'yle sık sık bir araya gelerek ortak bir metin hazırlama konusundaki temasları yürütüyor. AKP önce Pazartesi günü hazırladığı iki ayrı düzenlemeyi partinin en yetkili organı olan MYK'da tartışacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve parti yetkilerinin onay verdiği düzenleme ise Salı günü Meclis'teki siyasi partilere sunulacak.

-MHP OLMAZSA REFERANDUM-

MHP'nin, siyasi partilerin kapatılması yerine siyasilere yasak getirilmesi önerisine son anda sıcak bakan ve bu yönde bir düzenleme yapan AKP, MHP'yle ortak bir komisyon kurarak her iki partinin de hazırladığı düzenleme birleştirilecek. MHP'nin bu tekliflere destek vermemesi ve kendi önerisinde ısrar etmesi durumunda ise AKP referandumu göze alarak anayasa değişikliğini tek başına gerçekleştirecek.

-ÖNCE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRA KANUN TEKLİFİ-

Bu arada AKP'nin kapatma davasına karşı hazırladığı anayasa değişikliğinin Meclis'ten geçmesi durumunda, gerekli görülmesi halinde de Siyasi Partiler Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek. Ancak, bu değişikliğe gerek olup olmadığı kararı anayasa değişikliğinden sonra tartışılacak.

-EN SON İHTİMAL SAVUNMA-

AKP'nin üzerinde durduğu bir diğer formül ise anayasa değişikliği teklifini, Meclis gündemine hiç getirmemek. Böylece davayı düşürmeye ilişkin anayasa değişikliği olmadan kapatmaya karşı direk savunmayla cevap vermek.

-AKP'NİN HAZIRLIĞI VARMIŞ-

Bu arada AKP'nin uzun süredir; siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıracak bir anayasa değişikliği çalışması içinde olduğu öğrenildi. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın haftalar önce AKP'ye karşı kapatma davası açacağı mesajının ardından parti kurmaylarının bu çalışmayı gündemlerinden çıkardıkları kaydedildi. Parti yetkililerinin, "AKP kapatılma davasının açılacağını biliyordu. Onun için bu değişikliği hazırladı" şeklindeki eleştirilere hedef olmamak için gündemlerinden çıkardıkları ifade edildi.

-TARTIŞMALI MADDELER PARÇA PARÇA GEÇECEK-

Bu arada AKP'nin, "Sivil Anayasa" taslağının kamuoyuna açıklanmadan önce tartışmalı maddeleri parça parça Meclis'ten geçirmeyi planlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda tartışmalı 14 maddeyi ayrı ayrı düzenlenerek Meclis'ten geçirmeyi planlayan AKP, kapatma davasıyla şimdilik bu program askıya aldı.

ANKA