AKP'nin kapatılmasına ilişkin süreç başladı

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Alifeyyaz Paksüt, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinin Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldığını, konuyla ilgili raportörün görevlendirilmek üzere olduğunu bildirdi.

Paksüt, Anayasa Mahkemesi'nin önünde gazetecileri yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan dava sürecinin resmen başladığını belirtti. İddianamenin üyelere dağıtıldığını bildiren Paksüt, konuyla ilgili raportörün görevlendirilmek üzere olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi, daha sonra iddianameyle ilgili ön incelemeyi yapacak, herhangi bir eksiklik tespit edilmez ve "iddianamenin kabulüne" karar verilirse ön savunmasını yapması için iddianame AK Parti'ye gönderilecek. AK Parti yasal olarak 1 ay içinde ön savunmasını verecek.

Ön savunmanın Anayasa Mahkemesine verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya, esas hakkındaki görüşünü bildirecek.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşü AK Parti'ye gönderilecek. Daha sonra belirlenecek bir tarihte Yalçınkaya sözlü açıklama, AK Parti yetkilileri de sözlü savunma yapacaklar.

Bütün bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekse davalı AK Parti ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Anayasa Mahkemesinin 11 üyesine dağıtılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bir toplantı günü belirleyecek.

Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacaklar.

AK Parti'nin savunma aşamalarında yasal sürenin dışında ek süre talebinde bulunması halinde Anayasa Mahkemesi bu istemleri de değerlendirecek.

AK Parti hakkındaki kapatma davasını, 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi Heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması halinde 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak.

Anayasa'ya göre bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesinin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.

Anayasa'nın 69. maddesinin 7. fıkrasına göre, Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da karar verebilecek.

AA