AKP'ye kapatma davası açıldı

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AKP hakkında açtığı davayı kabul etti.

Gül mahkemeyi ayırdı

"AKP kapatılırsa Türkiye için kıyamet olur"

Davanın kabulüne tepkiler

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının AKP hakkında açtığı kapatma davası iddianamesinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışında kalan bölümünün oy birliği ile, Gül bölümünün ise oy çokluğu ile kabulüne karar verildiğini açıkladı.
Paksüt, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı mahkememize bir iddianame sunmuş idi. İddianamenin Abdullah Gül dışında kalan bölümünün kabulüne oy birliğine, Abdullah Gül yönünden kabulüne, Haşim Kılıç, Serdar Özgüldür, Sacit Adalı ve Ferruh Kaleli'nin karşı oyu ile oy çokluğuyla karar verildi" dedi.

AKP'YE BİR AY SÜRE VERİLECEK

Şimdi iddianame AKP'ye gönderilecek ve savunma yapması için bir ay süre verilecek. AKP'nin ek süre talebinde bulunma hakkı var. Ancak son kararı yine Anayasa Mahkemesi verecek. Ön savunmanın Anayasa Mahkemesine verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, esas hakkındaki görüşünü bildirecek.

Gül mahkemeyi ayırdı

"AKP kapatılırsa Türkiye için kıyamet olur"

Davanın kabulüne tepkiler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşü AKP'ye gönderilecek.

Gül mahkemeyi ayırdı

"AKP kapatılırsa Türkiye için kıyamet olur"

Davanın kabulüne tepkiler

Daha sonra belirlenecek bir tarihte Yalçınkaya sözlü açıklama; AKP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekse davalı AKP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Anayasa Mahkemesinin 11 üyesine dağıtılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bir toplantı günü belirleyecek. Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacaklar.

AKP hakkındaki kapatma davasını, 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi Heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması halinde 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak.

Gül mahkemeyi ayırdı

"AKP kapatılırsa Türkiye için kıyamet olur"

Davanın kabulüne tepkiler

Anayasa'ya göre bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesinin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 69. maddesine göre, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma kararı da verebilecek.