HABER

Amasya, okul öncesi eğitimde Türkiye birincisi

AMASYA (İHA) - Amasya'da 2004-2005 öğretim yılında okul öncesi eğitimde yüzde 29 olan okullaşma oranı, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında yüzde 74.7'ye çıkarken, 2008-2008 öğretim yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 82'ye ulaştı.

Amasya'da göreve başladığı 2005 yılında okul öncesi eğitimde okullaşma oranı bakımından Türkiye'de son sıralarda olan Amasya'nın daha üst sıralara çıkması için çalışmalar başlatan Amasya Valisi Celalettin Lekesiz, 2004-2005 öğretim yılında yüzde 29 olan okullaşma oranını 2005-2006 öğretim yılında yüzde 39'a, 2006-2007 öğretim yılında yüzde 54 ve 2007-2008 öğretim yılında yüzde 74.7'ye çıkartarak Amasya'yı Türkiye genelinde birinci yaparken, 2008-2009 öğretim yılı Ocak ayı itibariyle bu oran yüzde 82'ye çıkartıldı ve Amasya okul öncesi eğitimde okullaşma oranı bakımından Türkiye birinciliğini korudu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Amasya'daki 60 ila 72 aylık çocukların okullaştırılmasıyla ilgili verilerin değerlendirilmesi sonucunda 2009-2010 öğretim yılında 60 ila 72 aylık çocukların tamamının okullaştırılabileceği mümkün görülürken, Amasya pilot il uygulaması yapılacak 31 il arasında ilk sırada yer aldığı bildirildi. Amasya'da okul öncesi eğitim çağında olan tüm çocukların bu eğitim sürecinden yararlanmaları amacıyla, il genelinde maddi imkansızlıklar nedeniyle okul öncesi eğitimi alamayan çocuklara bu eğitimden ücretsiz olarak faydalanmaları sağlanırken, bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 25'in üzerinde olması durumunda yeni dersliğe ihtiyaç duyulan okullarda idareci odaları da dahil olmak üzere uygun mekanlar derslik olarak değerlendirildi.

SYDV tarafından Okul Öncesi Eğitim Projesi kapsamında 95 bin lira maddi destek sağlanarak kırsal kesimde bulunan 40 köy anasınıfının kırtasiye, donatım, ulaşım ve yiyecek ihtiyaçları karşılandı. 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre TÜİK verileri baz alınarak çağ nüfusunun tespiti amacıyla alan taramaları yapılırken, il dışına giden, fiziksel, zihinsel rahatsızlıklar nedeniyle okula gidemeyen çocuk sayısı 352 olarak belirlendi.Okul öncesi eğitimin 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkanları sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim süreci olduğunu ifade eden Vali Celalettin Lekesiz, "Okul öncesi dönem çocuğun gelişiminin hızlandığı dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim çocuğun geleceğine yön verir. Yapılan araştırmalarda çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği gözlemlenmiştir. Okul öncesi eğitim kurumları çocuğu diğer çocuklarla sağlıklı bir ortamda biraraya getirir. Çevre uyarıcı zenginliği zihinsel deneyimlerini çeşitlendiricidir. Çocuğun yeteneklerini, ilgilerini ortaya koymasını ve geliştirmesini destekleyicidir. Okul öncesi eğitimi çocuğun duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırır. Akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olur. Çocuğu genel kültür değerlerine dayalı sosyal bir ortam içinde eğiterek toplumun kültürel değerlerini özümlemesine yardımcı olur. Çocuğa kendi düşünce ve duygularını açığa vurma olanakları sağlanarak kendisini anlamasına ve ortaya koymasına fırsat verir" dedi.
Vali Lekesiz, okul öncesi eğitiminden faydalanmayan tek bir çocuk kalmayıncaya kadar çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön