HABER

Amerikalılar Hak ve Özgürlükler Konusunda Karamsar

ABD’de yapılan son bir ankete göre 11 Eylül 2001’de düzenlenen terör saldırılarının 10 yıl sonrasında Amerikalılar hak ve özgürlüklerde erişilen noktaya olumlu yaklaşırken, 2021’de daha olumsuz görüşlere sahip

Amerikalılar Hak ve Özgürlükler Konusunda Karamsar

Amerikalılar, ülkelerinde medeni hak ve özgürlükler konusunda, 10 yıl öncesine kıyasla daha hoşnutsuz. Associated Press (AP) haber ajansıyla NORC Kamu Araştırmaları Merkezi’nin ortak düzenlediği anket sonuçları, 11 Eylül 2001’de ABD’ye düzenlenen terör saldırılarının 10 yıl sonrasında Amerikalılar’ın hak ve özgürlüklerde erişilen noktaya olumlu yaklaştığını, ancak 2021’de bunun değiştiğini ortaya koydu.

Yönetimin, medeni hak ve özgürlükleri korumada başarılı olup-olmadığı sorusuna 2011 yılında yanıt verenler arasında, Beyaz Saray’ın bu alandaki performansından memnun olanlar çoğunluktaydı.

O dönemde, ABD hükümetinin ifade özgürlüğünü koruduğunu savunanların oranı yüzde 71 iken, 2015’te bu oran yüzde 59’a, 2021’de ise yüzde 45’e kadar geriledi.

Dini özgürlüklerin korunmasıyla ilgili soruya, AP-NORC anketinin katılımcıları arasında yaklaşık yüzde 50’lik bir kesim olumlu yanıt verdi. Ancak bu oran da 2011 yılında yüzde 75’e yakındı.

Yasa önünde eşitlik ilkesinin uygulanması hususunda hükümetin başarılı olduğunu savunanlar 2011 yılında yüzde 49 iken, bu yıl yüzde 27 olarak belirlendi.

Diğer taraftan, bazı hak ve özgürlüklerin gerektiğinde hükümetler tarafından kısıtlanmasını uygun bulanların oranında da son 10 yılda düşüş gözlemleniyor. 2011 yılında yüzde 64’lük bir grup hak ve özgürlüklerin bazı durumlarda kısıtlanmasını onaylarken, şu an yüzde 54’ü onaylıyor. Hiçbir koşulda kısıtlama olmaması gerektiğini savunanların oranı ise yüzde 44’e yükseldi.

Demokratlar’ın, hak ve özgürlüklerin bazen kısıtlanması gerektiği görüşüne yaklaşımı daha önceki yıllarda alınan AP-NORC anket sonuçlarıyla paralel gidiyor. Ancak bu konuda Cumhuriyetçiler arasında eskiye oranla daha fazla bir bölünme yaşandığı gözlemleniyor. 2011 yılında, Cumhuriyetçiler’in yüzde 69’u bazen kısıtlamalar yapılabileceğini savunmuştu. Bu yıl bu oran yüzde 46’ya indi. Cumhuriyetçiler arasında şu an, hiçbir zaman kısıtlama yapılmaması görüşünü paylaşanların oranı yüzde 53.

Amerikalılar arasında, yönetimin ulusal güvenlik amaçlı gözetiminin kapsamını sorgulayanların oranında da artış görülüyor. Diğer taraftan, anket katılımcılarının yüzde 44’ü basın özgürlüğünün iyi bir şekilde korunduğunu savunurken, yüzde 26’sı yönetimin bu alanda başarılı olmadığı görüşünde. 10 yıl önce ve 2015’te, basın özgürlüğünün iyi korunduğunu savunanların oranı yüzde 60’lardaydı.

Oy hakkı da ankette yer alan sorular arasında. Amerikalılar’ın yüzde 43’ü yönetimin bu hakkı iyi bir şekilde koruduğunu, yüzde 37’si ise korumada eksik kaldığını savunuyor. Ancak federal hükümetin bu alandaki rolünü yeterli bulanların oranı 2015 yılında yüzde 70, 2011 yılındaysa yüzde 84 olarak kaydedilmişti.

ABD’de anayasal bir hak olan bireysel silahlanmayla ilgili görüşler de geçmiş yıllara göre farklılıklar gösteriyor. 2011 yılında yapılan ankette, hükümetin bireysel silahlanma hakkını korumada başarılı olduğunu savunanların oranı yüzde 57’yken, şu an yüzde 35.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön