***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı uyarınca, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 28.02.2018 itibariyle aktiflerin muhtemel satış fiyatları baz alınarak değerleme raporu hazırlanmıştır. Esas alınan aktifler, TTK'nın 376'ncı Maddesi ve SPK'nın II-14.1 ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' uyarınca 30.11.2018 finansal raporlama dönemi itibariyle gözden geçirilmiş ve genel ekonomik durum, Şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle önemli değişme olmadığı tespit edilmiştir. Hazırlanan TTK 376 bilançosu, SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olup bunların yerine geçemeyecektir. Değerleme raporunda baz alınan futbolcuların bonservis bedeli olan ortalama 57.872.500 EUR (339.925.704 TL), futbolcuların bonservis değerinde önemli bir değişiklik olmaması nedeniyle aynı kabul edilmesine, Lisans kiralama sözleşmesine dayalı hakların değerlemesine dayalı hakların ortalama satış fiyatı ise, hakların kalan kiralama ömrü dikkate alınarak 844.775.817 TL olarak belirlenmiştir. TTK' nın 376. Maddesi gereğince hazırlanan 30 Kasım 2018 tarihli konsolide bilançosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla TMS uyarınca hazırlanan konsolide bilançosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır: Kayıtlı Değerlere Göre Konsolide Özkaynaklar Toplamı
-539.419.366
Finansal Yatırımların Muhasebeleştirme Farkından Kaynaklanan Değer Farkı 220.979.048 Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Kaynaklanan Makul Değer Farkı 243.403.435 Lisans Haklarından Kaynaklanan Makul Değer Farkı 828.254.397 Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları371.650.588 TTK'nın 376. Maddesi Uyarınca Konsolide Özkaynaklar1.124.868.102
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734381


BIST