***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17-1)" 10. maddesi kapsamında: Şirketimiz ile ilişkili tarafımız olan İYS Yapı Sanayi AŞ arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alımı işlemlerinin 2018 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, son yıllık finansal tablolarımıza göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'unu aşması ve önümüzdeki 2019 yılı hesap dönemi için de %10 veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi sebebi ile 2018 yılında gerçekleşen ve 2019 yılında gerçekleşecek işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan "2018 Yılında Gerçekleşen ve 2019 Yılında Aynı Koşullarda Gerçekleşecek "Yaygınlık ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"
Yönetim Kurulumuzun 25.02.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
İlgili "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ekte tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742018


BIST