***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -522.328 10.569.346 -33.467 610.433 4.349.085 1.290.081 40.263.150 40.263.150
Transferler
1.290.081 -1.290.081
Dönem Karı (Zararı)
518.802 518.802 518.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.618 31.618 31.618
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-51.040 224.965 -224.975 -51.050 -51.050
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
608.618 608.618 608.618
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.177.964 -1.849 835.398 5.414.191 518.802 41.371.138 41.371.138
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.177.964 -1.849 835.398 5.414.191 518.802 41.371.138 41.371.138
Transferler
518.802 -518.802
Dönem Karı (Zararı)
390.277 390.277 390.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.926 -27.926 -27.926
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
53.809 -53.809
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
608.618 608.618 608.618
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.786.582 -29.775 889.207 5.879.184 390.277 42.342.107 42.342.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.274.564 1.872.374
Dönem Karı (Zararı)
390.277 91.059
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 390.277 91.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.799.733 1.900.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 702.807 596.238
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-159.490 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 -159.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
173.730 297.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -17.280 -1.289
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 191.010 298.663
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
516.044 346.764
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -5.966 -681
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 522.010 347.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
156.008 659.803
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
17 1.410.634 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.170.233 150.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.624.388 -2.919.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -301.862 -2.436.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 5.926.250 -482.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.680 -80.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -21.680 -80.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.084.397 2.141.438
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -268.727 220.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.242 397.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -26.242 397.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 14.075 -37.204
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.060 11.832
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 52.060 11.832
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 71.727 80.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.971 335.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -191.702 380.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26-34 731 -45.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.360.243 2.141.550
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-85.679 -269.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.220.538 -2.225.954
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.574 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 171.574 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.392.112 -2.225.954
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.252.112 -2.085.954
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -140.000 -140.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.013.737 366.102
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -51.040
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -51.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-609.299 723.369
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -664.698 836.877
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 55.399 -113.508
Ödenen Faiz
32 -374.601 -347.445
Alınan Faiz
33 5.966 681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 -35.803 40.537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.289 12.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.289 12.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
289.157 276.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
329.446 289.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 329.447 289.157
Ticari Alacaklar
10.882.282 16.697.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 2.582.120 2.471.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.300.162 14.226.412
Diğer Alacaklar
107.016 85.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 107.016 85.335
Stoklar
13 8.552.574 4.468.177
Peşin Ödenmiş Giderler
515.751 247.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 515.751 247.024
Diğer Dönen Varlıklar
218.008 26.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 218.008 26.306
ARA TOPLAM
20.605.078 21.813.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.605.078 21.813.679
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.813 30.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.813 30.813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 22.249.999 13.611.383
Maddi Duran Varlıklar
2.084.179 8.881.679
Arazi ve Arsalar
18 6.384.593
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.641.481 1.316.784
Mobilya ve Demirbaşlar
18 248.125 283.229
Özel Maliyetler
18 194.573