***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2019
Karar Sayısı
2019/05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ :  01.03.2019 KARAR SAYISI  :  2019/05 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİN (II-14.1) İKİNCİ  BÖLÜMÜNÜN 9.  MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre düzenlenmiş, Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Finansal Tablo ve Dipnotlarını, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde   a) Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibariyle hazırlanan Finansal Tablo ve Dipnotları tarafımızca incelendiğini,  b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.                          KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.       Kamil Engin YEŞİL  Ersin BENGÜL       Yön.Kur.Başkanı      Yön.Kur. Üyesi http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744150


BIST