***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Tavsiye Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BIMAS, TREBIMM00018 1. Taksit
BIMAS, TREBIMM00018 2. Taksit
BIMAS, TREBIMM00018 TOPLAM 2,4 240 2,04 204

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BIMAS, TREBIMM00018 303.600.000 100

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2019 tarihinde aldığı karara istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 1.250.464.000 TL ile sonuçlandırılan 2018 yılının karından
- Ortaklara ödenmiş sermayenin %240'ına isabet eden brüt 728.640.000 TL 'nin nakden ve ödenmiş sermayenin %100'üne tekabul eden 303.600.000 TL'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz dağıtılmasına, bedelsiz dağıtıma ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve tüm yasal prosedürün tamamlanmasına,
- 71.346.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,4 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 2,40 TL) net 2,04 TL nakit kar payı ödenmesine,
- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine ve iki taksitte olacak şekilde kar dağıtım tarihlerinin ve taksit ödeme miktarlarının Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2018 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 2018 Profit Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 303.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 571.193.740
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.626.812.000 1.609.143.943
4. Vergiler ( - ) 376.348.000 353.481.604
5. Net Dönem Kârı 1.250.464.000 1.255.662.339
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.250.464.000 1.255.662.339
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.250.464.000 1.255.662.339
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 12.315.297 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.262.779.297 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.032.240.000 0
* Nakit 728.640.000 0
* Bedelsiz 303.600.000 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 71.346.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 146.878.000 152.076.339
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 619.344.000 303.600.000 73,81 3,04 304
TOPLAM 619.344.000 303.600.000 73,81 3,04 304

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Nakit kar payı iki taksittte ödenecek olup ödeme tarihleri ve taksitlere ait ödeme tutarları genel kurul toplantısında belirlenecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745726


BIST