***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Dönem Karından Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 303.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 607.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BIMAS, TREBIMM00018 303.600.000 303.600.000 100,00000 BIMAS, TREBIMM00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 303.600.000 303.600.000,000 100,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 6 Mart 2019 tarihinde aldığı kararda,
303.600.000 TL olan Şirket ödenmiş sermayesini tamamı 2018 yılı karından karşılanmak üzere 303.600.000 TL artırılarak 607.200.000 TL'ye çıkartılmasına ve bedelsiz dağıtıma ilişkin hususun Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili izinlerin alınması ve tüm yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında Şirket'in Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine ve dönem karından sermaye artırımı amacıyla şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesiyle ilgili ekli tadil tasarısının olağan genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bim Anasözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Bim Articles of Association Amendments ENG.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745733


BIST