***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2019 tarihinde aldığı kararda, Şirket'in 303.600.000TL  olan ödenmiş sermayesinin tamamı 2018 yılı karından karşılanmak üzere 303.600.000TL  artırılarak, 607.200.000TL'ye çıkartılması hususlarının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili izinlerin alınması ve tüm yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında   Şirket'in  Olağan  Genel   Kurul      toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine ve  dönem karından sermaye artırımı amacıyla Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesiyle ilgili tadil tasarısının olağan genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Tadil tasarısı ekte sunulmaktadır
 
    İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde  herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745734


BIST