***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2019
Karar Sayısı
14
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

 
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:  07/03/2019
KARAR SAYISI : 2019 – 14
                                                                                                                                                                                                                                                                          07/03/2019
 
                                    SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
                        II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ
                                BEYANIMIZDIR
 
a) 31.12.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/39 sayılı Kurul İlke Kararında belirtilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) tarafımızca incelendiğini,
 b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun, URF ve KYBF'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, URF ve KYBF'nin gerçeği yansıttığını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Anar MAMMADOV                                                  Mehmet CEYLAN                                       Mehmet BOSTAN  
         Genel Müdür                                             Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
 
 
 
 
                                                                
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746072


BIST